KALUGA

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
ÇELTİK (IMI toleranslı) Şeytan elması (tatula)(Datura stromonium) 100 ml/da Çıkış sonrası uygulama
ÇELTİK (IMI toleranslı) Canavarotu- Orobanş(Orobanche cernua) 100 ml/da Çıkış sonrası uygulama
Ayçiçeği (IMI toleranslı) Kırmızı köklü tilkikuyruğu(Amaranthus retroflexus) 100 ml/da Çıkış sonrası uygulama
Ayçiçeği (IMI toleranslı) Kısır yabaniyulaf(Avena sterilis) 100 ml/da Çıkış sonrası uygulama
Ayçiçeği (IMI toleranslı) Sirken(Chenopodium urbicum) 100 ml/da Çıkış sonrası uygulama
Ayçiçeği (IMI toleranslı) Darıcan(Echinochloa crus-galli) 100 ml/da Çıkış sonrası uygulama
Ayçiçeği (IMI toleranslı) Köpek üzümü(Solanum nigrum) 100 ml/da Çıkış sonrası uygulama
Ayçiçeği (IMI toleranslı) Yabani hardal(Sinapis arvensis) 100 ml/da Çıkış sonrası uygulama
Ayçiçeği (IMI toleranslı) Domuz pıtrağı(Xanthium strumarium) 110 ml/da Çıkış sonrası uygulama

 Kaluga® (200 g/l  Aclonifen + 40 g/l Imazamox) Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı

20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Kaluga, IMI Toleranslı Ayçiçeği Çeşitlerinde kullanılır. Uygulamalar çıkış sonrası olarak, ayçiçeğinin 4-6 yapraklı, yabancı otların erken gelişme dönemlerinde (geniş yapraklı yabancı otlar 4-6 yapraklı, dar yapraklı yabancı otlar 2-3 kardeş döneminde) yapılmalıdır. 

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler