KAMBİT

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu
Bağ Bağ küllemesi (Erysiphe necator) 20 g/100 l su 35 gün
Elma Karaleke(Venturia ineaqualis) 15 g/100 l su 35 gün
Hıyar, Kabak, Kavun, Karpuz Külleme (Eryshiphe sp. , Sphaerotheca sp.) 25 g /100 l su 4 gün
Kornişon Külleme (Eryshiphe sp. , Sphaerotheca sp.) 25 g/100 l su 4 gün
Turunçgil Kahverengi leke hastalığı(Alternaria alternata f. sp citri) 25 g/100 l su 35 gün

KAMBİT (Kresoxim methyl %50) koruyucu özellikte bir fungisittir. İlaçlamadan sonra yaprak ve meyveler üzerinde ince bir tabaka oluşturarak yağışlarla kolaylıkla yıkanmaz ve etkisini uzun süre devam ettirir.Yaprağın her tarafına dağılabilen translaminar etkisi vardır. Hava sıcaklıklarındaki değişiklikler ilacın etkisini etkilemez.

KAMBİT (Kresoxim methyl %50) alkali özelliktekiler hariç diğer fungisit, insektisit ve yaprak gübreleriyle karıştırılarak uygulanabilir.

KRESOXIM METHYL:
Koruyucu, iyileştirici,yok edici  ve uzun rezidüel hastalık kontrolüne sahiptir.
Elektron transferini engelleyerek mitokondriyal solunumu engeller, spor çimlenmesini inhibe eder.Buhar fazı yoluyla yeniden dağıtım aktivitesine katkıda bulunur.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

Kalibrasyon: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Uygulama Makinesinin Temizliği: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bitkilerin her tarafını ıslatacak şekilde kaplama uygulama yapılmalıdır.

Elma karaleke:

1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3. uygulama: Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce,

4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürünlerinin etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Bağ küllemesi (Erysiphe necator) :

1. Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,

2. Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,

3. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,

4. ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

Hıyar, Kornişon, Kabak, Kavun ve Karpuz külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27°C nin üstünde ve orantılı nemin de % 50 nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Turunçgillerde kahverengi leke (Alternaria alternata f.sp.citri): Sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler