KORİTUS

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Armut Armut karalekesi (Venturia pirina) 40 g/100 l su 28 gün
Bağ Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 50 g/100 l su 7 gün
Elma Karaleke(Venturia inaequalis) 40 g/100 l su 28 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilinia laxa) 30 g/100 l su 7 gün
Şeftali Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilinia laxa) 30 g/ 100 l su 7 gün

KORİTUS (Cyprodinil %50) ile ilaçlamadan önce ilaçlama aletinin memeleri kontrol edilip temizlenmeli, aletin düzgün çalışması sağlanmalıdır. İlaçlamadan önce aletin uygun bir şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için , önce sadece su ile belirli bir alandaki ağaçlar düzgünce ıslatılır. Harcanan su miktarı belirlenerek ağaç başına  kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.

 

KORİTUS (Cyprodinil %50) tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında, tavsiye edilen kültür bitkileri üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. Tereddüt halinde hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

 

KORİTUS (Cyprodinil %50) genellikle yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyve ağaçlarında kullanılan diğer fungisitler ile karışım halinde kullanılabilir. Şüphe halinde uygulamadan önce küçük bir karışabilirlik testi yapılmalıdır. Şayet KORİTUS (Cyprodinil %50) başka ilaçlar ile depo karışımı olarak kullanılacak ise ilaçları suya aşağıdaki sıraya göre koyunuz. Önce KORİTUS (Cyprodinil %50) , sonra karışıma giren diğer ilaçlar konur. Şayet karışım halinde kullanılacak ilaçlar arasında ‘ suda eriyebilir ambalaj’ da bulunanlar var ise önce bunlar, sonra KORİTUS (Cyprodinil %50) konur.

CYPRODINIL:

Sistemik bir fungisittir, yeşil aksam uygulamasından sonra bitki dokusuna girer ve ksilemde diğer dokulara doğru taşınır. Hem bitki içinde hemde bitki yüzeyinde penetrasyonu ve miselyal gelişmeyi engeller. 

Hidrolitik enzim salgılarını ve metiyonin biyosentezini engeller. Benzimidazoller, Karbamatlar, Dikarboksimitler, İmidazoller, Morfolinsler, Quinolinsler ve Triazoller ile çapraz dayanıklılığı yoktur. 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Elma karalekesi:
1. ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. ilaçlama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce,
4.ve diğer ilaçlamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Armut karalekesi:
1.ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. ilaçlama: Beyaz rozet döneminde,
3. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce,
4.ve diğer ilaçlamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Şeftali ve Kayısı’da sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası:
1. İlaçlama; Çiçeklenme başlangıcında (% 5-10 çiçekte),
2. İlaçlama; Tam çiçeklenmede (% 90-100 çiçekte) yapılır.

Bağda kurşuni küf:
Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde;
1. ilaçlama: Tanelerin olgunluk başlangıcında,
2. ve diğer ilaçlamalar: Kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır. Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.
Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgelerinde;
1. ilaçlama: Çiçeklenmeden hemen önce,
2. ilaçlama: Kapalı salkım döneminde,
3. ve diğer ilaçlamalar: Kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır.

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

Bitki Tahammülü: Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında, tavsiye edilen kültür bitkileri üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. Tereddüt halinde hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler