KORTE 50 WP

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Şeker Pancarı Küsküt (Cuscuta campestris, Cuscuta approximata) 300 - 400 g/da Küskütler çimlendikten sonra pancara sarılmadan önce şekerpancarı 4-8 yapraklı gelişme devresindeyken.
Yonca Küsküt (Cuscuta campestris, Cuscuta approximata) 300 g/da Yoncalar biçildikten sonra

Başka bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Korte 50 WP ıslanabilir toz formülasyonda bir bitki koruma ürünüdür. Korte 50 WP’den en iyi sonuca ulaşmak için tavsiye dozunda dekara 60-80 litre su kullanılarak atılmalıdır. Yoncada küsküt mücadelesinde Korte 50 WP, iki ayrı zamanda uygulanabilir.

1) Geç kış uygulaması: Yoncanın filizlenmeye başladığı ve yeşil aksamın henüz püskürtülen bitki koruma ürününün toprak yüzeyine eşit dağılımını önleyecek kadar gelişmediği dönemde yapılan uygulamadır. Bu uygulama ile hemen hemen Temmuz ortalarına kadar küsküt filizlenmesini önlemek mümkündür.
2) İlk hasattan hemen sonra: Ot hasadından hemen sonra yapılacak uygulama ile Ağustos ortalarına kadar küsküt filizlenmesi önlenmiş olur.
Geç kış uygulamasında dekara 20 litre su, hasattan hemen sonra ise dekara en az 40 litre su ile atılması tavsiye edilir.
Bitki koruma ürününün uygulamasını takip eden süreçte eğer yağmur yağışı yoksa ve/veya kurak geçen bir sezonun ardından kullanılacaksa Korte 50 WP’den daha iyi bir etki almak için, bitki koruma ürününün kurumasının ardından toprağı hafif bir şekilde (5-10 mm) yağmurlama sulama ile ıslatınız.

MÜNAVEBE BİTKİLERİ: Şeker pancarını takiben Korte 50 WP uygulanmış alana münavebe bitkisi olarak kışlık tahıllar ekilecek ise, toprağın en az 15 cm. derinlikte sürülmesine dikkat ediniz.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler