KOZAGRİ

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk Koza açtırıcı ve yaprak döktürücü () 200 ml/ da 14 gün

Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ürün önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

 

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

 

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Pamukta: Kozaların erken ve homojen bir şekilde açılmasını sağlar. Olgunlaşan kozaların açılmasını ve yaprak dökümünü hızlandırır. Bunun sonucunda erken hasat, artan verim ve yüksek kalite elde edilir. En iyi sonucu almak için kozaların % 35’i açıldığında uygulanmalı ve açılmış kozalar % 60’ı geçmemelidir. Bitki koruma ürünü yalnız bir kez uygulanır.

 

 

HASAT: Bitki koruma ürününden beklenen üstün sonuçların alınması için kozaların açılma durumu yakından izlenmelidir. Bitki koruma ürünü uygulaması üzerinden 7 gün geçmeden hasat yapılmamalı ancak bir kayba da meydan vermemek üzere hasat çok da geciktirilmemelidir. Normal şartlarda Kozagri uygulamasından 2 ile 3 hafta geçtikten sonra hasat yapılması uygundur.

 

FİTOTOKSİSİTE DURUMU: Tavsiyelere uygun kullanıldığında Pamuk’ta herhangi bir olumsuz etki yapmaz.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler