KUNDUZ

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Ayçiçeği Sirken(Chenopodium album ) 250 ml/da (Çıkıs öncesi kullanılır)
Ayçiçeği Yabani hardal(Sinapis arvensis) 250 ml/da (Çıkıs öncesi kullanılır)
Pamuk Semizotu(Portulaca oleracea) 250 ml/da (Çıkıs öncesi kullanılır)
Pamuk Sirken(Chenopodium album ) 250 ml/da (Çıkıs öncesi kullanılır)
Pamuk Köpek üzümü(Solanum nigrum) 250 ml/da (Çıkıs öncesi kullanılır)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 L. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için uygulama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Kunduz (230 g/l  Pendimethalin+150 g/L Flurochloridone) Başka bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bitki koruma ürününden etkili bir sonuç alabilmek için, toprak hazırlığının iyi yapılması ve tarlanın keseksiz olması gereklidir. Uygulamadan sonra zorunlu olmadıkça toprak islemesi yapılmamalıdır. Bitki koruma ürünü çıkmış otları kontrol etmediği için uygulama sırasında tarlanın otsuz olması gereklidir. Kunduz ayçiçeği ve pamuk ekimden hemen sonra (1-2 gün içerisinde), yabancı otlar çıkmadan önce toprak yüzeyine uygulanmalıdır.

BİTKİ TAHAMMÜLÜ:

Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında bitkiler tarafından çok iyi tolere  edilir.

 

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler