LOBBi

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Biber (tarla) Topalak (Cyperus spp.) 150 ml/da Dikim (şaşırtma) öncesi toprağa karıştırılır
Biber (tarla) Semizotu(Portulaca oleracea) 150 ml/da Dikim (şaşırtma) öncesi toprağa karıştırılır
Biber (tarla) Sirken(Chenopodium album ) 150 ml/da Dikim (şaşırtma) öncesi toprağa karıştırılır
Biber (tarla) Darıcan(Echinochloa crus-galli) 150 ml/da Dikim (şaşırtma) öncesi toprağa karıştırılır
Biber (tarla) Horozibiği (Amaranthus albus) 150 ml/da Dikim (şaşırtma) öncesi toprağa karıştırılır
Domates (tarla) Topalak (Cyperus rotundus) 150 ml/da Dikim (şaşırtma) öncesi toprağa karıştırılır
Domates (tarla) Darıcan(Echinochloa crus-galli) 150 ml/da Dikim (şaşırtma) öncesi toprağa karıştırılır
Domates (tarla) Semizotu(Portulaca oleracea) 150 ml/da Dikim (şaşırtma) öncesi toprağa karıştırılır
Domates (tarla) Domuz pıtrağı(Xanthium strumarium) 150 ml/da Dikim (şaşırtma) öncesi toprağa karıştırılır
Domates (tarla) Horozibiği (Amaranthus albus) 150 ml/da Dikim (şaşırtma) öncesi toprağa karıştırılır
Pamuk Topalak (Cyperus rotundus) 150 ml/da, Ekim öncesi toprağa karıştırılır
Pamuk Darıcan(Echinochloa crus-galli) 150 ml/da, Ekim öncesi toprağa karıştırılır
Pamuk Semizotu(Portulaca oleracea) 150 ml/da, Ekim öncesi toprağa karıştırılır
Pamuk Sirken(Chenopodium album ) 150 ml/da, Ekim öncesi toprağa karıştırılır
Pamuk Horozibiği (Amaranthus albus) 150 ml/da Ekim öncesi toprağa karıştırılır

Lobbi,Diğer bitki koruma ürünleri ile karışım halinde kullanılması tavsiye edilmez

Metolachlor

Hipokotillerden ve sürgünler tarafından absorbe edilen selektif herbisit, Çimlenmeyi engeller.

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesi makinenin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için aletin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Lobbi, Pamukta Topalak ile dar yapraklı ve bazı geniş yapraklı yabancı otların mücadelesinde kullanılan bir herbisittir.

Lobbi, pamuk ekim ve domates dikim alanlarında ekimden/dikimden önce toprağa pülverize edilerek üst toprak tabakasına (5 cm kadar derinliğe) karıştırılarak kullanılan, Topalak (Cyperus spp.) başta olmak üzere bilhassa tek yıllık dar yapraklı yabancı otları; bunun yanında bazı geniş yapraklı yabancı otları başarı ile kontrol eden, topraktan etkili selektif bir yabancı ot bitki koruma ürünündür. Yabancı otlar çimlenip toprak yüzeyine çıkarken sürgün uçları ile bitki koruma ürününü alırlar ve imha olurlar.

Ekim öncesi toprağa pülverize edilir ve toprağa karıştırılır. Topraktan etkili tüm herbisitlerde olduğu gibi Lobbi’den beklenen üstün sonuçların alınabilmesi için iyi bir toprak işlemesi yapılmalı, tarla kesek, ot ihtiva etmemeli, toprakta yeterli nem bulunmalıdır. Bitki koruma ürününün toprağa iyi bir şekilde karıştırılması başarı için önemlidir. Bitki koruma ürünü tapanın önüne atılmamalı, diskaro ile toprağa karıştırılmalıdır. Kültüvatör kullanılacak ise çaprazvari iki defa çekilmesi önerilir. Uygulamadan sonraki orta derecedeki bir yağış ve sulamanın; bitki koruma ürününün yabancı otların çoğunluğunun çimlendiği toprağın üst tabakasına nüfuz etmesine yardımcı olduğu bilinmelidir. Çok hafif topraklarda Lobbi kullanılması tavsiye edilmez.

BİTKİ TAHAMMÜLÜ Normal kullanım şartlarında kullanıldığı bitki çeşitlerince tolere edilir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler