MAKSiYER

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Arpa Kısır yabaniyulaf(Avena sterilis) 90 ml/da
Buğday Kısır yabaniyulaf(Avena sterilis) 90 ml/da
Buğday Tilkikuyruğu(Alopecurus myosuroides) 100 ml/da
Buğday Kuşyemi (Phalaris paradoxa) 100 ml/da
Buğday İngiliz çimi (Lolium perenne) 100 ml/da

Maksiyer , bitki koruma ürünlerinin bir çoğu ile uygulama zamanı doğru olmak kaydı ile  tank karışımı şeklinde karıştırılabilir. Karışıma girecek bitki koruma ürünleri ilaçlama tankına ayrı ayrı ilave edilmeli, karıştırıcı sürekli çalıştırılmalıdır. Hazırlanan karışım hemen kullanılmalıdır. Hormon içerikli herbisit karışımlarından kaçınılmalı, Maksiyer önce uygulanmış ise hormon içerikli herbisitler 7 gün sonra,  hormon içerikli herbisitler önce uygulanmış ise Maksiyer 21 gün sonra uygulanmalıdır.

Pinoxaden

Çıkış sonrası kullanılan,yağ asit sentezini engelleyen herbisit.

 

Cloquintocet-mexyl

Tek yıllık yabancı otlarda selektif olarak etkili, safener.

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur ve karıştırılmaya başlanır. İlaçlanacak alan için gerekli ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılarak ön karışım elde edilir. Daha sonra bu ön karışım  tanka eklenir ve karıştırılmaya devam edilir. Tankın geriye kalan kısmı su ile doldurularak tüm ilaçlama boyunca karıştırıcının çalışmasına özen gösterilmelidir. Dekara 20-30 litre su kullanılmalıdır. Uygulama aletinin basıncının 2-3 bar olması ve düz yelpaze meme (püskürtme açısı 110 derece) kullanılması önerilir.

MAKSİYER, tüm buğday çeşitleri ile yazlık ve kışlık arpa çeşitlerinde dar yapraklı yabancı otları kontrol eden yeni aktif maddeli bir bitki koruma ürünüdür. Hububatın 2 gerçek yaprak döneminden bayrak yaprağını çıkarma dönemine kadar geniş bir kullanım aralığı vardır. İçeriğinde yayıcı yapıştırıcı olduğundan ek bir yayıcı-yapıştırıcı gerekmez.

Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Uygulama Dönemi: Buğday ve Arpanın iki yapraklı döneminden bayrak yaprağı çıkarma başlangıcına kadar uygulanabilir.

Uygulama Tekniği: Kuraklık, don, zararlı ve hastalık baskısı, sel altında kalma gibi bitkilerin stresli olduğu koşullarda etki düşüklüğü bekleneceğinden bu koşulların varlığı durumlarında uygulamadan kaçınılmalıdır. MAKSİYER uygulamadan bir saat sonra yağan yağışlardan etkilenmez. Hububat ile rotasyona giren ürünlerde hiçbir fitotoksik etkisi olmadığı gibi biyolojik etkinliğinde toprak tipi ve organik madde içeriğinin önemi yoktur. Bitki Tahammülü: Önerildiği şekilde kullanıldığında MAKSİYER, tavsiye edildiği buğday, arpa bitkilerince iyi bir şekilde tolere edilir.

*Yulafta kullanılmamalıdır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler