MAPA

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Antep Fıstığı Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) 20 g/l 100 l su ergin, nimf 7 gün
Biber (sera) Sera beyaz sineği(Trialeurodes vaporarium) 30 g/100 l su larva, ergin 3 gün
Domates (sera) Sera beyaz sineği(Trialeurodes vaporarium) 30 g/100 l su larva, ergin 3 gün
Domates (tarla) Tütün Beyaz sineği(Bemisia tabaci) 30 g/da larva ergin 3 gün
Elma Elma yeşil yaprak biti (Aphis pomi) 20 g/l100 l su ergin, nimf 14 gün
Hıyar (sera) Sera beyaz sineği(Trialeurodes vaporarium) 30 g/100 L su larva, ergin 3 gün
Pamuk Yaprakbiti (Aphis gossypii) 10 g/da nimf, ergin
Pamuk Yaprak pireleri (Empoasca decipiens, Asymmetrasca decedens ) 10 g/da nimf, ergin
Pamuk Tütün Beyaz sineği(Bemisia tabaci) 40 g/da larva, ergin
Patates Patates böceği(Leptinotarsa decemlineata) 6 g/da larva, ergin 7 gün
Patlıcan (sera) Sera beyaz sineği(Trialeurodes vaporarium) 30 g/100 l su larva, ergin 1 gün
Şeftali Şeftali yaprak biti(Myzus persicae) 25 g/100 l su nimf, ergin 14 gün
Tütün Şeftali yaprak biti(Myzus persicae) 10 g/da nimf, ergin 10 gün

Mapa adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 4 A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Mapa’nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 4 A harici)  bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

Alkali özelliktekiler hariç diğer insektisit, fungisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak uygulanabilir.

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ilacı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız

Özellikleri: Bitki Koruma Ürünü sistemik etkilidir. Uygulamadan kısa bir süre sonra bitki bünyesine geçer. Etki süresi 14 ila 21 gün.

Pamukta pamuk yaprakbiti: Fide döneminde seyreltmeden sonra % 50 bulaşık fide, tarla döneminde ise 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Pamukta yaprakpireleri: Sürveylerde 50 da’lık pamuk tarlası 4 bölüme ayrılır. Her bölümden rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait, alt, orta ve üst kısımdan alınan 1’er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprakpireleri sayılır. Bu şekilde tüm alanda toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı tespit edilir. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprakpiresi saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Pamukta tütün beyazsineği: Beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva+pupa bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.

Tütünde şeftali yaprakbiti: Bir yaprakta ortalama 25 adet nimf+ergin görüldüğünde uygulamaya geçilmelidir. Fide döneminde zararlı görülünce uygulama yapılır.

Patates böceği: Örnekleme için tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, zararlının yumurta, larva ve erginleri aranır. Zararlının herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle karşı uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması gerekir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebileceğinden, uygulama gerekmeyebilir.

Domates (Tütün beyazsineği, Sera beyazsineği), Biber, Hıyar, Patlıcan (Sera beyazsineği): Tütün beyazsineği ve sera beyazsineği ile bulaşık olduğu saptanan seraya/tarlaya köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva-pupa olduğunda mücadeleye başlanır.

Antepfıstığı psillidi: Haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında, ilk ergin parazitoid çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Elmada yeşilyaprakbiti: Vejetasyon süresi boyunca 100 sürgünden 15’inde bulaşıklık olursa uygulama yapılmalıdır.

Şeftali yaprak biti: Çiçek tomurcuklarının belirmesinden popülasyonun ¾ ü kanatlı forma dönüşünceye değin 50 ağaçta yapılan 100 sürgün kontrolünde, 7 bulaşık sürgün mevcut ise uygulama yapılmalıdır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler