MAYCEB 72

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ Mildiyö(Plasmopara viticola) 200 g/100 l su 21 gün
Domates Erken yaprak yanıklığı(Alternaria solani) 250 g/100 l su 14 gün
Elma Karaleke(Venturia inaequalis) 250 g/100 l su 14 gün

Mayceb 72 (% 72 Mancozeb) Alkali özelliktekiler hariç diğer insektisit, fungisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılabilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ilacı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: İlaçlama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaçlı su miktarı ayarlanmalıdır. İlaçlamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İlaçlama Makinesinin Temizliği: İlaçlamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bağ Mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1.ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

Domateste Erken Yaprak Yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ilacın etki süresine bağlı olarak ilaçlama tekrarlanmalıdır.

Elma Karalekesi: 1.İlaçlama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce), 2.İlaçlama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde), 3. İlaçlama: Çiçek taç yapraklarının % 70-80 dökülünce, 4.ve diğer ilaçlamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ilaçların etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler