MAYCEB M-45

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ Mildiyö(Plasmopara viticola) 200 g/100 l su 21 gün
Bağ Ölükol(Phomopsis viticola) 200 g/100 l su 21 gün
Buğday Sarı Pas(Puccinia striiformis) 350 g/da 28 gün
Buğday Kahverengi pas(Puccinia recondita tritici) 350 g/da 28 gün
Buğday Pas(Puccinia spp.) 350 g/da 28 gün
Domates Erken yaprak yanıklığı(Alternaria solani) 200 g/100 l su 14 gün
Domates Mildiyö(Phytophthora infestans) 200 g/100 l su 14 gün
Elma Karaleke(Venturia inaequalis) 250 g/100 l su 21 gün
Elma Memeli pas(Gymnosporangium spp.) 250 g/100 l su 21 gün
Fasulye Fasulye Antraknoz(Colletotrichum lindemuthianum) 200 g/100 l su 28 gün
Fasulye Pas(Uromyces appendiculatus) 200 g/100 l su 28 gün
Hıyar Mildiyö(Pseudoperonospora cubensis) 200g/100 l su 14 gün
Karpuz Kabakgillerde Antraknoz(Colletotrichum lagenarium) 200 g/100 l su 7 gün
Kavun Kabakgillerde Antraknoz(Colletotrichum lagenarium) 200 g/100 l su 7 gün
Nohut Antraknoz(Ascochyta rabiei) 200 g/100 l su 200 g/100 kg tohum 28 gün
Patates Erken yaprak yanıklığı(Alternaria solani) 200 g/100 l su 14 gün
Patlıcan Erken yaprak yanıklığı(Alternaria solani) 200 g/100 l su 14 gün
Sebze Fideleri Çökerten(Pythium spp., Rhizoctania spp., Alternaria spp., Fusarium spp., Sclerotinia spp. ) 200 g/100 kg tohum -
Soğan Mildiyö(Peronospora destructor) 200 g/100 l su 28 gün
Şerbetçiotu Mildiyö(Pseudoperonospora humuli) 150 g/100 l su 42 gün
Yer Fıstığı Yerfıstığında kökboğazı çürüklüğü(Aspergillus niger) 500 g/100 kg tohuma -
Yer Fıstığı Yaprak Lekesi(Cercospora arachidis) 200 g/100 l su 14 gün

MAYCEB M-45 (Mancozeb %80) Rüzgarsız ve günün serin saatlerinde bitkinin her tarafı ıslanacak şekilde uygulanmalıdır.

MAYCEB M-45 (Mancozeb %80) Kükürt-Kireç bulamacı ve bor içeren yaprak gübreleri hariç, diğer insektisit ve fungisitlerle karıştırılarak kullanılabilir. Karışım yapmadan önce ön karışım denemesi yapılması tavsiye edilir.

MANCOZEB:
Geniş etki spektrumlu sistemik olmayan koruyucu bir fungisittir.
Sulfirid grupların amino asitlerini ve fungal hucrelerin enzimlerinin aktivitesini engeller bunun sonucunda lipid metobolizmasını, solunumu ve ATP üretimini bozar.
 
 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Uygulama Makinesinin Temizliği:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elma karalekesi:

1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3. uygulama: Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce,

4.ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 10 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Elma memeli pas:

1.uygulama: Çiçek tomurcukları patladıktan sonra (kırmızı rozet dönemi başlangıcında),

2. uygulama: Çiçek taç yaprakları tamamen dökülünce,

3. uygulama: 2. uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

Bağ Mildiyösü:

İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1.uygulamanın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

Bağ Ölükol:

Kış uygulaması: Budamadan sonra, gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır.

Yaz uygulaması: 1.uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda, 2.uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda, 3.uygulama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Soğan Mildiyö: Günlük ortalama sıcaklığın 16 Co’ye ulaşması ve orantılı nemin % 80’i bulması ile mücadeleye başlanması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile uygulamalara başlanabilir.

Hıyar Kabakgillerde Mildiyö: Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamaların bitkinin her tarafını özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Domates Mildiyö: Bitki Koruma Ürünü ile mücadeleye çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Nohut antraknozu: Tohum uygulaması: Tohum ekiminin yapılacağı gün uygulanmalıdır. Yeşil aksam uygulaması: Uygulamaya günlük ortalama sıcaklığın 10 C0 ve orantılı nemin en az % 80 olması durumunda başlanması gerekirse de pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Uygulamanın yapıldığı gün şiddetli yağış olmuşsa uygulama tekrarlanmalıdır.

Fasulye antraknozu: Yörede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle birlikte uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Bitkinin tüm yeşil aksamınınuygulanmasına özen gösterilmelidir.

Fasulye pası: Çevrede fasulye bitkilerinin yapraklarında pas püstüllerinin görülmesinden itibaren uygulamaya başlanmalı ve hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilmelidir. Kuru fasulyede kapsüllerin olgunlaşma döneminde hastalık görüldüğünde ekonomik ürün kayıplarına neden olmadığından uygulamaya gerek yoktur.

Domates, Patlıcan, Patates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Sebze Fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü: Ekim öncesinde tohumlar 100 kg. tohuma 200 g. Bitki Koruma Ürünü gelecek şekilde karıştırılarak uygulanır.

Kavun, karpuz antraknoz: Günlük ortalama sıcaklığın 16 Co olması ve orantılı nemin % 80’e ulaşması ile uygulamaya başlanması gerekirse de, uygulamada en pratik yol çevrede kavun-karpuz yaprak ve saplarında ilk antraknoz lekelerinin tespiti ile uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir.

Buğday pas hastalıkları: Sarı pas (Puccinia striiformis),Kahverengi pas (Puccinia recondita tritici), Kara pas (Puccinia graminis tritici): Hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi Bitki Koruma Ürünlü su ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 21-28 gün aralıkla uygulamaya devam edilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girildiğinden dolayı uygulama yapılmamalıdır.

Şerbetçiotu mildiyö: İlkbahar’da sürgünler ortalama 75-100 cm olduğunda uygulamaya başlanır. Çiçek dönemine kadar birer hafta ara ile tekrarlanır. Bu dönemden koza tutma dönemine kadar 10’ar gün aralıklarla devam edilir

Yerfıstığında kökboğazı çürüklüğü: Tohum Uygulamasıdır. Bitki koruma ürününün tohum yüzeyinde tutunabilmesi için tohumlar önceden nemlendirilir.

Yerfıstığı yapraklekesi: Uygulamaya hastalığın her yıl görüldüğü yerlerde ekimden 4-5 hafta sonra başlanır, hasada kadar devam edilebilir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler