MEDEGY CST 125 FS

MEDEGY CST 125 FS

MEDEGY CST 125 FS

Fungisit

FS (Tohum ilaçlaması için akıcı konsantre)
75 + 37,5 + 12,5 g/L Azoxystrobin + Metalaxyl-M + Fludioxonil

Ürün Belgeleri

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu PHI
Pamuk Fide Kök Çürüklüğü (Rhizoctonia solani) 250 ml /100 kg Havsız tohum -
Yer Fıstığı Kök Boğazı Çür. (Aspergillus niger) 250 ml/100 kg tohuma -
Medegy CST 125 FS (75 g/L Azoxystrobin + 37,5 g/L Metalaxyl-M + 12,5 g/L Fludioxonil) Nötr reaksiyonlu diğer tohum ilaçlarının “WS” veya “FS” formülasyonları ile karışım halinde kullanılabilir. Organik solvent esaslı formulasyonlarla karışımı önerilmez.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Pamuk fide kök çürüklüğü: 100 kg. pamuk tohumu 2 litre su ile nemlendirilir. Islatılmış pamuk tohumları önerilen doz ve miktarda bitki koruma ürünü uygulama bidonuna veya selektöre konulur. Uygulama bidonu yeknesak bir uygulama yapıncaya kadar 40-50 defa çevrilir. Selektörde ise uygulama tertibatının ayarlanması ile yapılır. Sonra tavsiye edilen miktarda bitki koruma ürünü nemlendirilmiş pamuk tohumlarına karıştırılarak yeknesak bir şekilde yapışmaları sağlanır. Tohum tarlaya ekilmeden önce ilaçlanır. İlaçlandıktan sonra kurumaya bırakılmalı kuruduktan sonra ekilmelidir.

Yerfıstğı kökboğazı çürüklüğü: Tohum ilaçlamasıdır. İlacın tohum yüzeyine tutunabilmesi için tohumlar önceden nemlendirilir. Uygulamalar yerfıstığı ilaçlamalarına uygun profesyonel ilaçlama ünitelerine sahip işletmelerde yapılabileceği gibi üretici şartlarında 100 kg yerfıstığı tohumunun plastik bir örtü üzerine serilerek, 400 ml ilaç, 600 ml su ile karıştırılıp bu 1 litrelik karışım tohumlar üzerine bir el pülverizatörü yardımıyla yeknesak bir şekilde püskürtülmesi ile de yapılabilir. Kaplamanın yeknesak olması için ilaçlama sırasında tohumlar kabukları zedelenmeyecek şekilde hafifçe karıştırılmalıdır. Tohumlar kuruduktan sonra aynı gün ekilmelidir.

Bitki Toleransı: Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında Medegy CST 125 FS, tavsiye edildiği bitkilerce iyi bir şekilde tolere edilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI VE UYGULAMA ŞEKLİ:
Tohum uygulaması: Tohum uygulamasında, düz beton zemin, plastik leğen, beton havuz, metal bidon gibi uygulama kapları kullanılabilir. 100 kg tohum için önerilen Medegy CST 125 FS miktarı 1-1,5 litre su içerisinde çözündürülür ve sonrasında bu karışım bütün tohuma homojen olarak dağıtılır. Karıştırma işlemi kürek ve plastik eldivenlerle veya mekanik sarsıcılarla yapılır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler