MEDEGY CST 125 FS

MEDEGY CST 125 FS

MEDEGY CST 125 FS

Fungisit

FS (Tohum ilaçlaması için akıcı konsantre)

Azoxystrobin + Metalaxyl-M + Fludioxonil

Ürün Belgeleri

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Biber (sera) Toprak kökenli patojenler ve Fide kök çürüklüğü (Fusarium spp.) 250 ml/da Damla sulama 10 gün
Domates (sera) Toprak kökenli patojenler ve Fide kök çürüklüğü (Fusarium spp.) 250 ml/da Damla sulama 10 gün
Hıyar (sera) Toprak kökenli patojenler ve Fide kök çürüklüğü (Fusarium spp.) 250 ml/da Damla sulama 10 gün
Pamuk Fide kök çürüklüğü (Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Alternaria spp) 250 ml /100 kg Havsız tohum -
Yer Fıstığı Kökboğazı çürüklüğü (Aspergillus niger) 250 ml/100 kg tohuma -

Medegy CST 125 FS (75 g/L Azoxystrobin + 37,5 g/L Metalaxyl-M + 12,5 g/L Fludioxonil) Nötr reaksiyonlu diğer tohum ilaçlarının “WS” veya “FS” formülasyonları ile karışım halinde kullanılabilir. Organik solvent esaslı formulasyonlarla karışımı önerilmez.

Tohum uygulaması: Tohum uygulamasında, düz beton zemin, plastik leğen, beton havuz, metal bidon gibi uygulama kapları kullanılabilir. 100 kg tohum için önerilen Medegy CST 125 FS miktarı 1-1,5 litre su içerisinde çözündürülür ve sonrasında bu karışım bütün tohuma homojen olarak dağıtılır. Karıştırma işlemi kürek ve plastik eldivenlerle veya mekanik sarsıcılarla yapılır.

Damla sulama uygulaması: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Tankın deposu yarıya kadar su ile doldurulur, hazırlanan karışım tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek, tank hesaplanan su miktarı ile tamamlanır.

Damlama sisteminin kalibrasyonu: Damlama sisteminin kalibrasyonu için baştan ve sondan 3 meme 1 dakika çalıştırılarak debisi ölçülür. Sapma % 10’u geçmemelidir. Dekara verilecek bitki loruma ürünü için gerekli su miktarı belirlenir.

Pamuk fide kök çürüklüğü: Tohum tarlaya ekilmeden önce ilaçlanır. Uygulama zamanı ekim zamanıdır. Islatılmış pamuk tohumları önerilen doz ve miktarda bitki koruma ürünü uygulama bidonuna veya selektöre konulur. Uygulama bidonu yeknesak bir uygulama yapıncaya kadar 40-50 defa çevrilir. Selektörde ise uygulama tertibatının ayarlanması ile yapılır. 100  kg. pamuk tohumu 2 litre su ile nemlendirilir. Sonra tavsiye edilen miktarda bitki koruma ürünü nemlendirilmiş pamuk tohumlarına karıştırılarak yeknesak bir şekilde yapışmaları sağlanır.

Yerfıstğı kökboğazı çürüklüğü: Tohum ilaçlamasıdır. İlacın tohum yüzeyine tutunabilmesi için tohumlar önceden nemlendirilir. Uygulamalar yerfıstığı ilaçlamalarına uygun profesyonel ilaçlama ünitelerine sahip işletmelerde yapılabileceği gibi üretici şartlarında 100 kg yerfıstığı tohumunun plastik bir örtü üzerine serilerek, 400 ml ilaç, 600 ml su ile karıştırılıp bu 1 litrelik karışım tohumlar üzerine bir el pülverizatörü yardımıyla yeknesak bir şekilde püskürtülmesi ile de yapılabilir. Kaplamanın yeknesak olması için ilaçlama sırasında tohumlar kabukları zedelenmeyecek şekilde hafifçe karıştırılmalıdır. Tohumlar kuruduktan sonra aynı gün ekilmelidir.

Hıyar-Biber-Domates toprak kökenli patojenler ve fide kök çürüklüğü:  Damla  sulama uygulamasında bitki koruma ürünü fideler seraya şaşırtıldıktan  sonra bitkilerin kök bölgesine verilir. Uygulama öncesi sade sulama ile bitkilerin kök bölgesinin ıslanmaları sağlanmalıdır. Bir dekar alanın sulanması için gerekli su miktarı tespit edildikten sonra gerekli bitki koruma ürünü miktarı uygulama tankına konur ve damla sulama sistemi ile uygulama yapılır. Uygulama bittikten sonra da borularda kalan bitki koruma ürününün temizlenmesi için makul bir süre su verilmelidir. Damla sulama sisteminde kalibrasyon için damlama borularına su verilir, baştan ve sondan 3 memenin akış debisi ölçülür. Sapma % 10’u geçmemelidir. 15 gün sonra uygulama tekrarlanmalıdır.                         

Bitki Toleransı:

Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında Medegy CST 125 FS, tavsiye edildiği bitkilerce iyi bir şekilde tolere edilir.  

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler