MELİNTOS

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 100 ml/100 l su 21 gün
Biber (sera) Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 125 ml/100 l su 3 gün
Domates Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 125 ml/100 l su 3 gün
Elma Karaleke(Venturia ineaqualis) 50 ml/100 l su 14 gün

MELİNTOS (Pyrimethanil 300 g/L) alüminyum içeren ilaçlarla karıştırarak kullanılmaz.

PYRIMETHANIL:

Translaminar özelliği olan kontak etkili koruyucu ve tedavi edici bir fungisittir.

Enfeksiyon için gerekli olan başlıca enzim salgılarını, methionin sentezini engeller. 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bağda kurşuni küf:

Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde, 1.uygulama: Tanelerin olgunluk başlangıcında,2. ve diğer uygulamalar: Kullanılan ürününün etki süresi dikkate alınarak 10-15 gün ara ile yapılmalıdır. Son uygulama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.Ege, Marmara ve Doğu Anadolu Bölgelerinde: 1.uygulama: Çiçeklenmeden hemen önce,2.uygulama: Kapalı salkım döneminde,3. ve diğer uygulamalar: Kullanılan ürününün etki süresi dikkate alınarak 10-15 gün ara ile yapılmalıdır. Son uygulama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

Domateste kurşuni küf:

Uygulamaya çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanmalıdır. Uygulamalara 10 gün arayla hastalığın seyrine göre devam edilir. 10-14 aralıklarla devam edilir. Uygulama iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

Elma karalekesi:

1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce) 2.uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde) 3. uygulama: Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce,

4.ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 10-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Biber (sera) Kurşuni Küf: Çevrede hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Uygulamalar 10 gün ara ile yapılmalıdır. Uygulama iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler