MELITHORIN 150 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates (sera) Kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.) 1 L. / da Fide dikiminden 3-6 gün önce, damla sulama şeklinde 28 gün
  • Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
  • Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
  • Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
  • Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
  • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
  • Balıklar için zehirlidir,  Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.. 
  • Tüm insan ve evcil hayvanları ilaçlanacak sahadan uzak tutunuz.
  • Gıda ve yem maddelerini ilaç ile kirletmeyiniz.

Melithorin 150 EC (150 g/l Fosthiazate) Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ: Melithorin 150 EC serada dikim öncesinde sadece damla sulama sistemi ile kullanılmalıdır. Sırt pülverizatörü veya traktörle çekilen makinalarla kullanılmaz. Dekara kullanılacak olan ilaç miktarı esas alınarak damla sulama sisteminin doğru miktarda ilaç uygulayabilmesi için kullanmadan önce kalibre edilmesi gerekir. Bitki koruma ürünü serada damla sulama şeklinde uygulanmalıdır. Verilen bitki koruma ürününün 10-15 cm derinliğe inmesi için yeterli miktarda (dekara 500-2000 litre) su kullanılmalıdır. Aşırı su verilmemelidir. Aksi takdirde, bitki koruma ürünü daha derine gider ve etki düşüklüğü görülür. Daha sonra fidelerin seraya dikimine geçilir.

Domates Kök ur nematodu: Serada fide dikiminden 3-6 gün önce, damla sulama şeklinde, tavsiye edilen dozda 1 defada uygulanmalıdır. Dikimden sonra kullanılmamalıdır. Uygulamadan sonra damla sulama sistemi yeterli miktarda su ile yıkanmalı, bitki koruma ürünü kalıntısı kalmadığından emin olunmalıdır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler