MELİTHORİN 900 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu
Domates (örtü altı) Kök ur nematodu (Meloidogyne incognita, M.javanica) 500 ml/da
Hıyar (örtü altı) Kök ur nematodu (Meloidogyne javanica) 500 ml/da

Melithorin (900 g/l Fostiazate) Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Seralardaki uygulaması: 

Domates ve Hıyar;   Toprak çok iyi işlenmiş, keseksiz ve tavında olmalıdır. Kullanılacak organik gübre (hayvan gübresi) atılmış olmalıdır. Melithorin 900 EC, düzgün ve keseksiz hazırlanmış sera toprağına pülverizatör ile uygulanır ve uygulamadan hemen sonra sulama yapılarak ilacın toprağa iyice nüfuz etmesi sağlanır.  Daha sonra fidelerin seraya dikimine geçilir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler