MERITA

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Çeltik Çeltik yanıklığı(Pyricularia oryzae) 20 g /da 35 gün
Mısır Mısır Kuzey Yaprak Yanıklığı (Setosphaeria turcica) 30 g /da 21 gün
Nohut Antraknoz(Ascochyta rabiei) 25 g /da 14 gün
Sarımsak Soğan Pası (Puccinia porri) 30 g /da 21 gün
Soğan Soğan Pası (Puccinia porri) 30 g /da 21 gün
Şeker Pancarı Yaprak leke hastalığı(Cercospora beticola) 25 g /da -

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

 

MERİTA (% 50 Tebuconazole + % 25 Trifloxystrobin) Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir. Karışımların bekletilmeden uygulanması gerekmektedir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Çeltik Yanıklığı: Yeşil aksam uygulamasında, hastalık belirtileri bölgede görülür görülmez veya hava koşulları hastalık gelişmesine uygun şekilde gidiyorsa, hemen uygulama başlatılmalıdır. Gerekirse ürünün etki süresine ve hava koşullarına bağlı olarak 10-15 gün arayla ikinci veya üçüncü uygulama yapılmalıdır.

Nohut Antraknozu: Uygulamaya günlük ortalama sıcaklığın 10 oC olduğu ve orantılı nemin en az %80 olması durumunda başlanması gerekse de, pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları dikkate alınarak 7-10 gün aralıklarla 2-5 uygulama yapılmalıdır.

Soğan_Sarımsak Pası: Uygulama yeşil aksam uygulaması şeklinde yapılır. Yapraklarda pas püstülleri görülür görülmez uygulamaya başlanmalı ve hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilmelidir.

Şekerpancarı Yaprak Leke Hastalığı: Hastalıkla kimyasal mücadele yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılır. İlaçlamalara hastalık için uygun hava şartları oluştuğunda ve tarlada yapraklar üzerinde ilk hastalık belirtileri görülür görülmez başlanır.  Hastalığın seyrine göre kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak ilaçlamalara devam edilir.

Mısır Kuzey Yaprak Yanıklığı: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Koşullar hastalık için uygun giderse 10-12 gün arayla diğer uygulamalar yapılmalıdır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler