MIXEVER

MIXEVER

MIXEVER

Fungisit

FS (Akıcı Sıvı Tohum İlacı Formülasyonu)

Fludioxonil + Metalaxyl-M

Ürün Belgeleri

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Biber Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü (Pythium spp. Fusarium spp.) 10 ml/m2 4 L. su ile (tarla) 14 gün
Biber Toprak kökenli patojenler (Pythium sp.,Fusarium spp.) 500 ml/da Damlama sulama ile (sera) 10 gün
Domates Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü (Pythium spp. Fusarium spp.) 10 ml/m2 4 L su ile (tarla) 14 gün
Domates Toprak kökenli patojenler (Pythium sp.,Fusarium spp.) 500 ml/da Damlama sulama ile (sera) 10 gün
Mısır Mısırda tohum ve kökçürüklüğü, fide yanıklığı hastalıkları (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp.) 100 ml / 100 kg tohum -
Muz Muz fusarium solgunluğu (Fusarium oxysporium f.sp. cubense) 1000 ml/da 21 gün
Pamuk Fide kök çürüklüğü (Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Alternaria spp., Macrophomina spp., Verticillium spp., Aspergillus niger) 300 ml / 100 kg havsız tohuma -
Pamuk Fide kök çürüklüğü (Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Alternaria spp., Macrophomina spp., Verticillium spp., Aspergillus niger) 500 ml / 100 kg havlı tohuma -
Tütün Tütün fidelerinde çökerten (-) 7,5 ml/m2 3 l su ile 21 gün
Yer Fıstığı Yerfıstığında kökboğazı çürüklüğü(Aspergillus niger) 400 ml / 100 kg tohum -

Mixever kök çürüklüğü ve fide yanıklığı hastalıklarını, tohum ilacı veya fide uygulaması olarak başarılı bir şekilde kontrol eder.

Nötr reaksiyonlu diğer tohum ilaçlarının WS veya FS formülasyonları ile karışım halinde kullanılabilir.

Mixever kök çürüklüğü ve fide yanıklığı hastalıklarını, tohum ilacı veya fide uygulaması olarak başarılı bir şekilde kontrol eder. Fludioxonil residüel etki sahalı kontakt bir fungusittir. Metalaxyl-M ise, mısır ve pamukta tohuma nüfuz eder ve sistemik olduğundan çimlenme esnasında tüm bitki aksamına taşınır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Damlama sisteminin kalibrasyonu:Damlama sisteminin kalibrasyonu için baştan ve sondan 3 meme 10 dakika çalıştırılarak debisi ölçülür. Sapma % 10 u geçmemelidir. Dekara verilecek BKÜ için gerekli su miktarı belirlenir.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Damlama sulama için: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Tankın deposu yarıya kadar su ile doldurulur, hazırlanan karışım tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek tank hesaplanan su miktarına tamamlanır.

Tohum uygulaması için:Tohum uygulama işlemi döner uygulama bidonu veya tohuma püskürtme prensibi ile çalışan tohum uygulama makinesi ile yapılabilir. Uygun ekipman bulunmaması durumunda, tohumlar düz bir zemin üzerine yayılarak homojen bir kaplama sağlanacak şekilde uygulama yapılır. İlaçlanmış tohum evvelce yapılmış mibzer ayarını değiştirebileceğinden ekimden önce ilaçlı tohum ile mibzer ayarının tekrar yapılması tavsiye edilir. Kullandıktan sonra uygulama aletinin iyice temizlenmesi gerekir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Muz: Fusarium solgunluğu mücadelesinde fidelerin dikim sırasında ürün dekara 1000 ml. gelecek şekilde can suyu ile birlikte verilir.

Pamuk fide kök çürüklüğü: Tohum tarlaya ekilmeden önce uygulanır. Uygulama zamanı ekim zamanıdır. Islatılmış pamuk tohumları önerilen doz ve miktarda bitki koruma ürünü uygulama bidonuna veya selektöre konulur. Uygulama bidonu yeknesak bir uygulama yapıncaya kadar 40-50 defa çevrilir. Selektörde ise uygulama tertibatının ayarlanması ile yapılır.

Domates (tarla), Biber (tarla) sebze fidelerinde çökerten ve kökçürüklüğü: Toprak uygulaması, ekimden önce veya ekimle birlikte yapılır. Fide uygulaması, fideler toprak yüzüne çıktıktan sonra bir veya birden fazla uygulama olabilir. Uygulamada m2’ye 4 litre su ile biber ve domateste 10 ml bitki koruma ürünü kullanılır. 1.uygulamadan 14 gün sonra ikinci uygulama gerçekleştirilir.

Yerfıstığı kökboğazı çürüklüğü: Tohum uygulamasıdır. Bitki koruma ürününün tohum yüzeyinde tutunabilmesi için tohumlar önceden nemlendirilir.

Mısırda tohum ve kökçürüklüğü, fide yanıklığı hastalıkları: Ekimden önce tohumlar ilaçlanır ve uygulamadan sonra kısa zamanda ekilmelidir.

Tütün fidelerinde çökerten: Fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde yapılır. Fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde yapılacak uygulamalar 8-10 gün aralıklarla yinelenir. Hastalık görülür görülmez yapılacak uygulamalar, şaşırtma devresine kadar haftada bir uygulanır.

Domates (sera), Biber (sera) toprak kökenli patojenler: Toprak uygulaması, ekimden önce veya ekimle birlikte yapılır. Fide uygulaması, fideler toprak yüzüne çıktıktan sonra bir veya birden fazla uygulama olabilir.

Tavsiye edilen şekilde kullanıldığında Mixever tavsiye edildiği bitkilerce iyi bir şekilde tolere edilir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler