MİXFORTEX

MİXFORTEX

MİXFORTEX

Herbisit

OD (Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre)

Diflufenican + Mesosulfuron-methyl + odosulfuron-methyl-sodium + Mefenpyr diethyl (safener)

Ürün Belgeleri

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Buğday Yabani yulaf(Avena fatua) 100 ml /da
Buğday Yumuşak başaklı kuş yemi(Phalaris paradoxa) 100 ml /da
Buğday İngiliz çimi (Lolium perenne) 100 ml /da
Buğday Uzun süpürge otu (Descurania sophia) 100 ml /da
Buğday Yabani hardal(Sinapis arvensis) 100 ml /da

İkici Ürün Ekiminde Dikkat Edilecek Hususlar:

  • Pamuk ve Soya emniyetle ekilebilir.
  • Kuruya mısır ekilecekse tarlanın mutlaka derin sürülmesi gerekir.
  • Diğer ürünler için firmasına danışınız.

 

Münave Ürünlerinde Dikkat Edilecek Hususlar:

Mixfortex uygulanan tarlalarda buğdaydan sonra mercimek ekilmemelidir.

Mixfortex Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılmaz. Mixfortexorganik fosforlu ürünler, yaprak gübreleri ve fenoxprop-p-ethyl ile karıştırılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Mixfortex,sistemik ve kontakt etkili bir bitki koruma ürünü olup, yabancı otların yaprakları ve kısmen kökleri vasıtası ile bünyeye alınır ve yabancı otların tüm bölgelerine taşınır. Köklerin topraktan su ve besin maddesi alınımı durur. Böylece buğday bitkisi ile rekabeti çok kısa sürede bitirmiş olur. Yabancı otlar başlangıçta renk değişimine uğrayıp deforme olurlar ve sonunda kuruyarak ölürler.

Ölümler türlere ve yetişme şartlarına bağlı olarak 2-4 hafta içerisinde olur. Soğuk hava ve aşrı yağışın neden olduğu stres koşullarında uygulama ertelenmelidir. Aynı yerde aynı herbisitin veya aynı etki şekline sahip herbisitlerin üst üste uzun yıllar kullanılması ortamda doğal olarak bulunan dirençli bireylerin çoğalmasına ortama hâkim hale gelmesine neden olabilir. Sonuçta bu herbisitlerin tavsiye dozları ile yabancı otlara karşı yeterli etki sağlanamaz. Farklı guruplardan ve değişik etki şekline sahip herbisitlerin dönüşümlü olarak kullanılması, kültürel önlemler ve münavebe yabancı ot direncinin gelişmesini geciktirir veya engeller.

İyi bir etki iyi bir kaplama uygulama ile elde edilir.  Motorlu sırt atomizörü hariç her türlü aletle atılabilir. Kullanılan su miktarı dekara 20 - 40 litredir. Uygulamada mümkünse yelpaze meme kullanılmalı (11002-11003) ve basınç 3 atmosfer olmalıdır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler