MOLYNAM 6 E

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Çeltik Darıcan(Echinochloa crus-galli) 500-600 ml/da
Çeltik Dip otu - Su sümbülü (Potamogeto pectinatus) 500-600 ml/da
Çeltik Kaşık otu Kurbağa kaşığı (Alisma plantago-aquatica) 500-600 ml/da
DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: 
MOLYNAM 6 E (Molinate 720 g/L) adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup N 8 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MOLYNAM 6 E (Molinate 720 g/L)  ’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup N 8 harici)  bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

-Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz. 
-Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz. 
-Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız. 
-Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız. 
-Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız. 
-Balıklar için zehirlidir,  Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız..  
-Bitki koruma ürünü  normal serin ve kuru koşullarda 2 yıl süre ile depolanabilir.
- İlaçlamayı rüzgarsız ve sakin bir havada yapınız.İlaç zerrelerinin komşu kültür  bitkilerine kaçmamasına dikkat ediniz.
- İlacı diğer zirai mücadele ilaçları,gübre ve gıda maddeleri ile aynı yerde depolamayınız.
- Yalnız tavsiye edilen amaçlarla ve dozlarda kullanılmalıdır.
- Bitki kökleri tarafından kolayca alınır. Etki süresi en az 1 aydır.

MOLYNAM 6 E (Molinate 720 g/L) diğer tarım ilaçları ile karıştırılması tavsiye edilmez.
MOLINATE:
Seçici sistemik bir herbisittir. Kökler tarafından hızlıca alınır ve yapraklara doğru taşınır. çimlenmeyi engeller. 
Lipid sentezini engeller.
1)Ekim öncesi toprağa karıştırılması : 
İyi hazırlanmış kuru çeltik tarlasına 500-600 ml/da (ağır topraklarda 600 ml/da) dozunda kullanılır.Uygulama pülverizatör ile yapılır. Toprak disk yahut tırmık ile 5-7 cm derinlikte karıştırılır. Su verilir, ekim yapılır . Su ekimden sonra 4-6 gün bekletilmelidir.

2) Darıcanların çıkışından önce su dolu tavalara uygulama: 
Ekimden sonra darıcanlar çıkmadan önce , su dolu tavaların giriş çıkışları kapatılır. Sonra su dolu tavalara 600 ml hesabıyla MOLYNAM 6 E (Molinate 720 g/L) püskürtülür.Tavalar su ile dolu olarak 3 gün bekletilir.

3) Çeltik ve darıcanların çıkışından sonra uygulama: 
Darıcanların boyu 5-8 cm olduğu zaman tavalardaki su darıcanların boyunu örtecek şekilde doldurulur. Tavanın  giriş ve çıkışları kapatılır ve dekara 500-600 ml üzerinden ilaç püskürtülür. Su 3 gün tavalarda tutulmalıdır. Darıcanlar ölünceye kadar tavadaki suyun seviyesi 6 cm’nin altına düşmemelidir. Bir hafta içerisinde ilaç etkisini gösterir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler