NAVIGATOR

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Armut Armut pisillidi(Cacopsylla pyri) 100 ml/100 l su nimf, ergin 21 gün
Bağ Unlu bit(Planococcus citri) 100 ml /100 l su, nimf, ergin 14 gün
Biber (sera) Tütün Beyazsineği(Bemisia tabaci) 100 ml /100 l su, larva, pupa 3 gün
Domates (sera) Tütün Beyazsineği(Bemisia tabaci) 100 ml /100 l su, larva, pupa 3 gün
Domates (sera) Sütleğen yaprakbiti (Macrosiphum euphorbia) 75 ml /da, nimf, ergin 3 gün
Karpuz Pamuk yaprakbiti(Aphis gossypii) 75 ml/da nimf, ergin 3 gün
Marul Şeftali yaprakbiti(Myzus persicae) 75 ml/da, nimf, ergin 7 gün
Marul Pamuk yaprakbiti(Aphis gossypii) 75 ml/da, nimf, ergin 7 gün
Marul Marul yaprak biti (Nasonovia ribisnigri) 75 ml/da, nimf, ergin 7 gün
Şeftali Şeftali yaprakbiti(Myzus persicae) 75 ml/100 l su nimf, ergin 21 gün
Şeftali Dut kabuklu biti(Pseudaulacaspis pentagona) 75 ml/100 l su, larva 21 gün
  • Önerilen dozlarda kullanıldığında ergin bal arıları ve Bombus arılarına zararsızdır.
  • Balıklara zehirlidir, akarsulara bulaştırmayınız.
  • Dökülmesi halinde üzerine talaş veya toprak dökünüz, sonra süpürüp toplayınız ve usulüne uygun olarak imha ediniz.
  • Boş ilaç ambarlarını başka bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

Navigatör (100g/l Spirotetramat) Diğer ilaçlar ile genelde karışabilir. Ancak, karışım yapılacaksa bir ön karışım testi ve fitotoksite testi yapılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Armut psillidine karşı, kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başlandığı, sürgünlerin % 15’ten fazlasında bulaşma görülmeye başlandığı, tatlımsı madde akıntısı başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.

Elma yeşil yaprakbitine karşı, vejetasyon süresince 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Şeftalide şeftali yaprakbitine karşı çiçek tomurcuklarının belirmesinden popülasyonun ¾ ü kanatlı forma dönüşünceye değin 50 ağaçta 7 bulaşık dala rastlandığında uygulama yapılmalıdır.

Şeftalide dut kabuklubitine karşı uygulama birinci ve ikinci döllere karşı uygulanır. İlk larva çıkışında ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki uygulamalı olarak yapılır. Ancak ikinci dölde bazı şeftali çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.

Marulda yaprakbitlerine karşı tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir koparılan 20-40 yaprakta yaprak başına ortalama 10-20 adet zararlı görüldüğünde uygulama yapılır. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, uygulamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

Bağda unlubite karşı, mücadele iki dönemde yapılır. Birinci dönem asmanın gövdesinde kabuklarda ıslaklık görülmeye başladığı ve unlubitin yeşil aksama doğru ilerlemesiyle başladığı dönemdir. Bu dönemde koruklar yaklaşık nohut büyüklüğünde olup yalnız unlubitin görüldüğü asmalarda uygulama yapılmalıdır. İkinci devre unlubitin yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelerin ıslanmaya başladığı devredir. Asmaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde her iki dönemde de uygulama yapılabilir.

Domates (sera), Biber (sera) Tütün beyazsineğine karşı, beyaz sinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünde girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Karpuzda pamuk yaprakbitine karşı, tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda; bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye başlamak gerekir. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, uygulamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler