NEMASAT 400 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates Domates Kök ur nematodları (Meloidogyne spp.) 2,5 l/da dikim öncesi veya 90 gün
Muz Kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.) 7,5 l/da 60 gün
Muz Spiral nematod ( Helicotylenchus multinctus) 7,5 l/da 60 gün
Turunçgil Turunçgil nematodu (Helicotylenchus semipenetrans) 5 l/da Turunçgil Fidanlıklarında -
Turunçgil Turunçgil nematodu (Helicotylenchus semipenetrans) 200 ml/100 l su (bandırma) fidanlarda -
Turunçgil Turunçgil nematodu (Helicotylenchus semipenetrans) 7,5 l/da Turunçgil bahçelerinde 60 gün

- Arılara, kuşlara, balıklara zehirlidir. 

- Akar sulara bulaştırmayınız.

- Yeraltı suları ve içme suyu kaynaklarına yakın yerlerde kullanmayınız.

- Boş ilaç ambalajlarını imha ediniz.

- Sırt pülverizatörü ile uygulamayınız.

- İlacı hazırlarken ve uygularken lastik eldiven, çizme ve koruyucu elbise giyiniz.

 

NEMASAT 400 EC (Fenamiphos 400 g/L)  : Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.

FENAMIPHOS:

Sistemik ve kontak etkili bir nematisittir. Kökler tarafından alınır ve yapraklara doğru taşınır. 

Fenamiphos topraktaki ektoparazit nematotlara karşı Sulfoxide metabolidlerinden daha etkili ve daha devamlı bir etkiye sahiptir, Sulfone metobolidleri daha az etkilidir. Endoparazitik nematodlara karşı ise Sulfone, Sulfoxide den daha etkilidir.  

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

MUZ Bahçeleri: Her bir muz yalağına isabet edecek doz, bir kova içersinde 20 misli su ile seyreltilerek bitki gövdesi etrafına uygulanır ve arkadan sulama yapılır. Uygulamalar 3 ay ara ile 3 kez tekrarlanır.
İlaçlamalar:
1. Toprak üstü aksamının 3-4 yapraklı olduğu devrede
2. İlk muz tarağının oluştuğu devrede
3. Meyve salkımının oluştuğu devrelerde yapılmalıdır.
Nematodların oluşturabileceği direnci önlemek için, Nemasat 400 EC uygulamalardan yalnızca birinde kullanılmalı, diğer uygulamalar ruhsatlı diğer nematod BKÜ’leri ile yapılmalıdır.

TURUNÇGİL Bahçeleri: Ağacın yeşil aksam izdüşümü esas alınarak buraya isabet edecek bitki koruma ürünü miktarı ağacın çevresindeki toprak yüzeyine verilerek, hafifçe çapalanır, arkadan sulanır. Uygulama genç sürgünlerin görülmeye başladığı ilk baharda yapılmalıdır.

TURUNÇGİL Fidanlıkları: Gerekli miktar bitki koruma ürünü süzgeçli kova ile toprak yüzeyine verilir. Hafifçe çapalanır, arkadan sulanır. Turunçgil fidanları nakledilirken, hazırlanan karışıma, 30 dakika süre ile bandırılır.

DOMATES: -Ölçüm (kalibrasyon) yapılarak belli alana gidecek su miktarı bulunur. Belli alana gidecek bitki koruma ürünü miktarı hesaplanarak bu suya karıştırılır ve süzgeçli kova ile toprağa verilir. Arkasından rotavatör veya diğer işleme aletleri ile toprağa karıştırılır; sulanarak bitki koruma ürününün 15-20 cm toprağa nüfuz etmesi sağlanır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler