NETGROWY

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ Salkım güvesi(Lobesia botrana) 20 ml/100 l su larva 7 gün
Biber (sera) Çiçek tripsleri (F.occidentalis, F. intonsa) 40 ml/da larva, ergin 3 gün
Çilek (sera) Çiçek tripsleri (F.occidentalis, F. intonsa) 40 ml/da larva, ergin 3 gün
Domates (sera) Domates Güvesi (Tuta absoluta) 50 ml /100 l su larva 3 gün
Hıyar (sera) Çiçek tripsleri (F.occidentalis, F. intonsa) 40 ml/da larva, ergin 3 gün
Kornişon (Sera) Çiçek tripsleri (F.occidentalis, F. intonsa) 40 ml/da larva, ergin 3 gün

Bitki koruma ürününün özellikleri:
-Bir fermantasyon ürünü olup pek çok haşereye karşı etkili geniş spektrumlu bir bitki koruma ürünüdür.
-Toprak kökenli Aktinomiset bakteri Saccharopolyspora spinosa’dan doğal yollarla (fermentasyon-mayalanma yolu ile) elde edilmiştir.
-Mide ve temas yolu ile haşerelerin sinir sistemine etki eder. Bitki koruma ürünü haşerenin beslenmesini hemen durdurur. Buna bağlı olarak haşere en geç 3 gün içinde ölür.

Netgrowy
- Kükürt ve kuvvetli alkali karakterdeki bitki koruma ürünleri ile karışmaz.
- Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan önce, çiftçinin kendi imkân ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi yapması önerilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Netgrowy ’den en iyi sonucu almak için tavsiye dozunda kullanılması şarttır. Suyla hemen karıştığından dolayı her türlü ilaçlama alet ve ekipmanı ile uygulanabilir. Netgrowy mide ve temas etkili bir ilaç olduğundan dolayı, ilaçlama sırasında bitkinin tüm yüzeyinin kaplanmasına özen gösterilmesi gereklidir. Netgrowy, bitkilerin vejetasyon durumlarına göre dekara 40-130 L su ile uygulanmalıdır.

Bağ salkım güvesine karşı, ilaçlamalar ya tahmin ve uyarı sistemine göre ya da fenolojik olarak 1.dölde çiçek tomurcuğu, 2.dölde koruk, 3.dölde tatlanma başlangıcı döneminde yapılmalıdır. Her döle karşı bir ilaçlama yapılması yeterlidir.

Domates güvesi mücadelesinde, tuzaklarda ilk erginler görüldükten sonra üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek çiçek, sap, yaprak, sap ve sürgünlerde yumurta ve larva aranmalıdır. 100 bitkiden 3’ünün larva ve yumurta ile bulaşık olduğu belirlenirse ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlamadan 5-6 gün sonra bitkiler tekrar kontrol edilerek gerekiyorsa ilaçlama yenilenmelidir.

Biber ve hıyar ve kornişon çiçek thripsi mücadelesinde, 1 dekar büyüklüğündeki bir sahadan, küçük yapraklı bitkiler için tesadüfen 25 bitki ve her bitkiden 2’şer yaprak; büyük yapraklı bitkiler içinse 25 bitkiden 1’er yaprak alınarak binoküler altında thrips ergin ve larvaları sayılır. Yine her bitkiden tesadüfen alınan 2’şer çiçek, bir tepsi içinde beyaz bir kağıda silkelenir ve düşen thrips ergin ve larvaları sayılır. Yaprak başına düşen thrips sayısı (ergin+larva) küçük yapraklı bitkilerde 10, büyük yapraklı bitkilerde 20’ye ulaşmış ise mücadele yapılır.

Çilekte çiçek thripslerine karşı, mücadele zamanını belirlemek amacıyla, çilek tarlası farklı yönlerde rastgele gezilerek en az 100 çiçek kontrol edilir. Zararlı, bitkinin çiçeklenme döneminde zarara neden olduğundan, en erkenci çeşidin çiçeklenmesinden itibaren haftada en az 1-2 kez kontroller yapılmalı ve örneklemeler tüm çeşitlerde çiçekler açıncaya kadar devam etmelidir. Kontroller sonucunda, popülasyon yoğunluğu 10 thrips/çiçek olduğunda, kimyasal mücadeleye karar verilmelidir. İlaç uygulamaları polinatör faaliyetinin en aktif olduğu çiçeklenme döneminin öncesinde veya bitkilerin %10’u çiçek açmadan önce yapılır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler