NİKOSH

NİKOSH

NİKOSH

Herbisit

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu Son uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Şeker Pancarı Sirken(Chenopodium album ) 1.Uygulama 200 ml/da cıkıs sonrası sekerpancarı tam kotiledon asamasında yabancı otların 2-4 yapraklı doneminde baslanır. 2.Uygulama 200 ml/da İlk ilaclamadan 7-10 gun sonra yasayan veya tekrar cıkan yabancı otları kontrol etmek icin kullanılır. 3.Uygulama 200 ml/da İkinci ilaclamadan 7-10 gun sonra yasayan veya tekrar cıkan yabancı otları kontrol etmek icin kullanılır. 90 gün
Şeker Pancarı Yabani marul (Lactuca seriola) 1.Uygulama 200 ml/da cıkıs sonrası sekerpancarı tam kotiledon asamasında yabancı otların 2-4 yapraklı doneminde baslanır. 2.Uygulama 200 ml/da İlk ilaclamadan 7-10 gun sonra yasayan veya tekrar cıkan yabancı otları kontrol etmek icin kullanılır. 3.Uygulama 200 ml/da İkinci ilaclamadan 7-10 gun sonra yasayan veya tekrar cıkan yabancı otları kontrol etmek icin kullanılır. 90 gün
Şeker Pancarı Yabani hardal(Sinapis arvensis) 1.Uygulama 200 ml/da cıkıs sonrası sekerpancarı tam kotiledon asamasında yabancı otların 2-4 yapraklı doneminde baslanır. 2.Uygulama 200 ml/da İlk ilaclamadan 7-10 gun sonra yasayan veya tekrar cıkan yabancı otları kontrol etmek icin kullanılır. 3.Uygulama 200 ml/da İkinci ilaclamadan 7-10 gun sonra yasayan veya tekrar cıkan yabancı otları kontrol etmek icin kullanılır. 90 gün

Nikosh adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C1,5 ve N,8 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Nikosh’un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız.  Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C1,5 ve N,8 harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması gerekirse ön karışım denemesi yapılması önerilir.

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 L. olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Nikosh, şekerpancarında tek yıllık geniş yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrasında kullanılan geniş spektrumlu bir sıvı kombinasyon preparatıdır. Su bazlı özel formülasyonu (SC) şekerpancarının bu herbisite karşı toleransını artırmaktadır.

Nikosh içerdiği iki farklı aktif madde sayesinde yapraktan ve topraktan etkisini ortaya koyar. Topraktan etki çimlenmekte olan yabancı ot yaprakları vasıtası ile aktif maddelerin bünyeye alınmasına dayanır. Duyarlı yabancı otların büyümesi engellenir ve ölüme sürüklenirler. Herbisitin etkili olabilmesi için toprak nemi oldukça önemlidir. Şayet uygulamalar kuru toprağa yapılırsa herbisitin etkisi uygulamadan sonra meydana gelecek olan yağışlardan sonra görülmeye başlar.

Nikosh bölünmüş doz (split) uygulaması ile ardışık olarak 7-10 gün ara ile üç uygulama şeklinde kullanılır. Birinci uygulamadan sonra ot çıkışı olmasa dahi ikinci ve üçüncü uygulamalara devam edilmelidir.

Normal şartlar altında tüm şekerpancarı çeşitleri Nikosh’a çok iyi tolerans (uyum) gösterir. Pancar stres altında iken herbisitlere karşı çok hassastır. Sürekli yağan yağmurlardan sonra büyüme geriliği, ani sıcaklık değişimleri, daha önce kullanılan bitki koruma ürünleri, yüksek ışık, uygulama sırasında ortam sıcaklığı, kuvvetli rüzgar, devamlı düşük ısılar, böcek ya da mantar zararı gibi diğer faktörler şekerpancarını strese sokabilir ve kotiledonlar zarar görebilir, yeterince büyüme gerçekleşmez. Bu durumlarda herbisit kullanımı durumu daha da kötüleştireceği için stres altındaki şekerpancarına herbisit kullanmaktan kaçınılmalıdır.

EKİM NÖBETİ:

Hasattan sonra tüm bitkiler yetiştirilebilir. Uygun olmayan çevre koşullarında özellikle kışlık buğday olmak üzere sonrasında ekilen bitkilere zarar verebilir. Şayet son uygulama ile bir sonraki ekilecek bitkinin ekim tarihi arasında ortalamanın altında yağış gerçekleşmişse buğday ekiminden önce derin toprak işlemesi önerilir. Sonrasında patates ve mısır ekilecekse derin toprak işleme önerilir. Tarlayı erken bozma durumunda 15-20 cm derinlikte bir toprak işleme yapıldıktan sonra şeker ve hayvan pancarı ile mısır ve patates ekilebilir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler