NİMBECİDİNE

NİMBECİDİNE

NİMBECİDİNE

Biyolojik & Botanik

EC (Sıvı Formülasyon)
0,3 g/L Azadirachtin

Ürün Belgeleri

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu PHI
Bağ Bağ salkım güvesi (Lobesia botrana) 500 ml / 100 L.su 3
Biber Çiçek tiripsi (Frankiniella occidentalis) 500 ml/100 L su (sera) 3
Kiraz Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi)
Kültür mantarı Mantar sinekleri (Sciaridae) 0,5 ml/m² - 1 L. su ile 1
Kültür mantarı Gübre sinekleri (Phoridae) 0,5 ml/m² - 1 L. su ile 1
Kültür mantarı Gal sinekleri (Cecidae) 0,5 ml/m² - 1 L. su ile 1
Şeftali Doğu meyve güvesi (Laspeyresia molesta) 500 ml/100 L su 3
Tütün Tütün tripsi (Thrips tabaci) 500 ml/da 3
Tütün Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) 500 ml/da 3 gün
Tütün Yeşil kurt (Helicoverpa armigera)
Zeytin Zeytin güvesi (Prays oleae) 500 ml/100 L su 3

Nimbecidine neem ağacı tohumlarında bulunan Azadirachtin içeren neem yağı bazlı bir botanik insektisittir.  

Nimbecidine;

  • Böcekleri uzaklaştırıcı (repellent), 
  • Beslemeyi önleyici (anti feedant), 
  • Yumurta bırakmayı önleyici, 
  • Kısırlaştırıcı, 
  • Büyüme ve gelişmeyi önleyici, 
  • Öldürücü ve dezenfektan özellikleri ile etki eder.ÖNEMLİ:
İlacın hazırlanmasında KESİNLİKLE ilaçlama tankına önce Nimbecidine® daha sonra su ilave ediniz. Aksi halde homojen bir karışım sağlanamayacaktır.Bordo bulamacı hariç,  tüm bitki koruma ürünleri ile karıştırılabilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır.” Kaba ilk olarak gerekli miktar BKÜ konur.” Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bitki koruma ürününün özellikleri: Nimbecidine neem ağacı tohumlarında bulunan Azadirachtin içeren neem yağı bazlı bir botanik insektisittir. Nimbecidine böcekleri uzaklaştırıcı (repellent), beslemeyi önleyici (anti feedant), yumurta bırakmayı önleyici, kısırlaştırıcı, büyüme ve gelişmeyi önleyici, öldürücü ve dezenfektan özellikleri ile etki eder. Uygulama bitkilerin gövde, yaprak ve dallarında kuru bir yer kalmayacak şekilde eşit olarak yapılmalıdır. Sıcak saatlerde, rüzgârlı havalarda, bitkilerin yaprakları çok kuru ve solgun olduğunda uygulama yapılmamalıdır. Uygulama en kısa sürede tamamlanmalıdır. Karışımın pH’sı 4,5 – 8,5 arasında olmalıdır.

Şeftali Doğu Meyvegüvesi:

Şeftalide uygulama, tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan sonra etkili sıcaklıklar toplamı [EST: Ortalama sıcaklık-10] 400 gün-dereceye ulaştığında ve meyvelerde ilk larva zararı görülür görülmez yapılır. Meyvelerin orta çeşitlerde ben düşme döneminde olması gerekir. Diğer döllere karşı uygulamaya karar vermek için tuzak başına haftada 20 ve üzeri kelebek yakalanması gerekir. Kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi, yeni larva zararı ve hasat tarihi dikkate alınarak10-15 gün sonra ikinci bir uygulama yapılabilir.

Biber Çiçektripsi:

Küçük yapraklı bitkilerde bir dekarda tesadüfen 25 bitki ve her bitkiden 2’şer yaprak, büyük yapraklı bitkilerde ise 25 bitkiden 1’er yaprak alınır ve binoküler altında trips ergin ve larvaları sayılır. Yine her bitkiden tesadüfen alınan 2’şer çiçek, bir tepsi içinde beyaz bir kâğıda silkelenerek alınır ve düşen trips larva ve erginleri sayılır. Yaprak başına düşen trips sayısı (ergin+larva) küçük yapraklı bitkilerde 10, büyük yapraklı bitkilerde 20 adet ise mücadele yapılır.

Zeytin güvesi:

Zararlının tercihen sadece meyve dölüne karşı uygulama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki zeytin meyvelerinin %10’unda canlı ”yumurta + larva” olması halinde uygulama yapılmalıdır. Mayıs ayının ikinci yarısında yapılan kontrollerle uygun uygulama zamanı saptanır. Ancak zararlının mevsim başında yaprak ve yeni sürgünlerde %10’dan yüksek düzeylerde zarar yapması halinde, çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra uygulama yapılmalıdır. Uygulama zamanını belirlemek için Delta tipi feromon tuzaklardan yararlanılır. Bu tuzaklar nisan ayında bahçelere asılarak haftada bir kez kontrol edilir. Zeytin güvesinin özellikle çiçek dölünde, doğal düşman yoğunluğu fazla olduğundan, tercihen böcek gelişim engelleyici preparatlar kullanılmalıdır.

Kültür mantarında uygulama:

•Mantar üretim odalarında kompostta misel gelişim döneminde ortalama 15 adet veya örtü toprağının örtülmesini takip eden ilk 5 gün içerisinde 35-40 adet sinek görülmeye başlandığında mücadele yapılır.
•Mücadele için Nimbecidine örtü toprağına uygulanır.
•Tek uygulama mücadele için yeterlidir.
•Uygulama örtü toprağının serilmesini takip eden 5.-7. günler arasında yapılmalıdır.

Bağ Salkım Güvesi:

Salkım güvesine karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilir. Cinsel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlaması, akşamüstü sıcaklıklarının iki gün üst üste 15 oC’yi aşması, yumurtalardan larva çıkışı takip edilerek, etkili sıcaklıklar toplamı 1.dölde 120 gd (gün/derece), 2. dölde 520 gd, 3. dölde 1047 gd’ye ulaşması, fenolojik olarak, 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olması halinde uygulama yapılır. Her döle bir uygulama yapılır.

Tütün Tripsi:

Uygulama trips yoğunluğunun yaprak başına ortalama 5 adet trips olduğu dönemde yapılır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler