NİMBECİDİNE

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Armut Armut pisillidi(Cacopsylla pyri) 500 ml/100 L su nimf-ergin 3 gün
Bağ Salkım güvesi(Lobesia botrana) 500 ml /100 l su 3 gün-üzüm 3 gün- bağ yaprağı gün
Biber (sera) Çiçektripsi (Frankliniella occidentalis) 500 ml/100 L su 3 gün
Fındık Fındık Kozalak Akarları (Phytoptus avellanae, Cecidophyopsis vermiformis ) 500 ml/100 l su 7 gün
Kiraz Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi) 500 ml/100 l su 3 gün
Kültür mantarı Mantar sinekleri (Sciaridae) 0,5 ml/m2; - 1 l su ile 1 gün
Kültür mantarı Gübre sinekleri (Phoridae) 0,5 ml/m2; - 1 l su ile 1 gün
Kültür mantarı Gal sinekleri (Cecidae) 0,5 ml/m2; - 1 l su ile 1 gün
Şeftali Doğu meyve güvesi(Cydia molesta) 500 ml/100 l su larva 3 gün
Tütün Tütün tripsi(Thrips tabaci) 500 ml/da 3 gün
Tütün Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 500 ml/da 3 gün
Zeytin Zeytin güvesi(Prays oleae) 500 ml/100 l su 3 gün

Nimbecidine neem ağacı tohumlarında bulunan Azadirachtin içeren neem yağı bazlı bir botanik insektisittir.  

Nimbecidine;

  • Böcekleri uzaklaştırıcı (repellent), 
  • Beslemeyi önleyici (anti feedant), 
  • Yumurta bırakmayı önleyici, 
  • Kısırlaştırıcı, 
  • Büyüme ve gelişmeyi önleyici, 
  • Öldürücü ve dezenfektan özellikleri ile etki eder.

 

 

ÖNEMLİ:

İlacın hazırlanmasında KESİNLİKLE ilaçlama tankına önce Nimbecidine® daha sonra su ilave ediniz. Aksi halde homojen bir karışım sağlanamayacaktır.

 

 

 

 

Bordo bulamacı hariç,  tüm bitki koruma ürünleri ile karıştırılabilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır.” Kaba ilk olarak gerekli miktar BKÜ konur.” Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bitki koruma ürününün özellikleri: Nimbecidine neem ağacı tohumlarında bulunan Azadirachtin içeren neem yağı bazlı bir botanik insektisittir. Nimbecidine böcekleri uzaklaştırıcı (repellent), beslemeyi önleyici (anti feedant), yumurta bırakmayı önleyici, kısırlaştırıcı, büyüme ve gelişmeyi önleyici, öldürücü ve dezenfektan özellikleri ile etki eder. Uygulama bitkilerin gövde, yaprak ve dallarında kuru bir yer kalmayacak şekilde eşit olarak yapılmalıdır. Sıcak saatlerde, rüzgârlı havalarda, bitkilerin yaprakları çok kuru ve solgun olduğunda uygulama yapılmamalıdır. Uygulama en kısa sürede tamamlanmalıdır. Karışımın pH’sı 4,5 – 8,5 arasında olmalıdır.

Şeftali Doğu Meyvegüvesi:

Şeftalide uygulama, tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan sonra etkili sıcaklıklar toplamı [EST: Ortalama sıcaklık-10] 400 gün-dereceye ulaştığında ve meyvelerde ilk larva zararı görülür görülmez yapılır. Meyvelerin orta çeşitlerde ben düşme döneminde olması gerekir. Diğer döllere karşı uygulamaya karar vermek için tuzak başına haftada 20 ve üzeri kelebek yakalanması gerekir. Kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi, yeni larva zararı ve hasat tarihi dikkate alınarak10-15 gün sonra ikinci bir uygulama yapılabilir.

Biber Çiçektripsi:

Küçük yapraklı bitkilerde bir dekarda tesadüfen 25 bitki ve her bitkiden 2’şer yaprak, büyük yapraklı bitkilerde ise 25 bitkiden 1’er yaprak alınır ve binoküler altında trips ergin ve larvaları sayılır. Yine her bitkiden tesadüfen alınan 2’şer çiçek, bir tepsi içinde beyaz bir kâğıda silkelenerek alınır ve düşen trips larva ve erginleri sayılır. Yaprak başına düşen trips sayısı (ergin+larva) küçük yapraklı bitkilerde 10, büyük yapraklı bitkilerde 20 adet ise mücadele yapılır.

Zeytin güvesi:

Zararlının tercihen sadece meyve dölüne karşı uygulama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki zeytin meyvelerinin %10’unda canlı ”yumurta + larva” olması halinde uygulama yapılmalıdır. Mayıs ayının ikinci yarısında yapılan kontrollerle uygun uygulama zamanı saptanır. Ancak zararlının mevsim başında yaprak ve yeni sürgünlerde %10’dan yüksek düzeylerde zarar yapması halinde, çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra uygulama yapılmalıdır. Uygulama zamanını belirlemek için Delta tipi feromon tuzaklardan yararlanılır. Bu tuzaklar nisan ayında bahçelere asılarak haftada bir kez kontrol edilir. Zeytin güvesinin özellikle çiçek dölünde, doğal düşman yoğunluğu fazla olduğundan, tercihen böcek gelişim engelleyici preparatlar kullanılmalıdır.

Kültür mantarında uygulama:

•Mantar üretim odalarında kompostta misel gelişim döneminde ortalama 15 adet veya örtü toprağının örtülmesini takip eden ilk 5 gün içerisinde 35-40 adet sinek görülmeye başlandığında mücadele yapılır.•Mücadele için Nimbecidine örtü toprağına uygulanır.•Tek uygulama mücadele için yeterlidir.•Uygulama örtü toprağının serilmesini takip eden 5.-7. günler arasında yapılmalıdır.

Bağ Salkım Güvesi:

Salkım güvesine karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilir. Cinsel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlaması, akşamüstü sıcaklıklarının iki gün üst üste 15 oC’yi aşması, yumurtalardan larva çıkışı takip edilerek, etkili sıcaklıklar toplamı 1.dölde 120 gd (gün/derece), 2. dölde 520 gd, 3. dölde 1047 gd’ye ulaşması, fenolojik olarak, 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olması halinde uygulama yapılır. Her döle bir uygulama yapılır.

Tütün Tripsi:

Uygulama trips yoğunluğunun yaprak başına ortalama 5 adet trips olduğu dönemde yapılır.

Tütünde Yeşilkurt:

İlaçlamada 100 adet bitkide 20 adet larva bulunmasına dikkat edilmelidir. Tek uygulama yapılmalıdır.

Kiraz Sineği:

İlaçlama, dekara en az 2-3 adet asılan sarı yapışkan görsel tuzaklarda ilk ergin yakalandığı zaman yapılır. Tuzaklar ağacın güneydoğu yönüne, yerden 1.5-2 m yükseklikteki meyveli bir dalına ve zararlının görebileceği bir şekilde asılır. Tuzaklar ilk ergin yakalanıncaya kadar haftada iki kez, ilk ergin yakalandıktan sonra haftada bir kez kontrol edilerek deneme süresince tuzaklarda yakalanan ergin sayıları kaydedilir. Genellikle Kiraz sineğine karşı tek ilaçlama yeterlidir. Ancak ilacın etki süresine bağlı olarak, tuzaklarda ergin yakalanmasının devam ettiği durumlarda hasat zamanı da dikkate alınarak ikinci bir ilaçlama yapılabilir.

Fındık Kozalak Akarı:

Kimyasal mücadele  yapılacak bahçelerde bir ön sayım yapılmalıdır. Bu amaçla;

- 1–10 da büyüklükteki bahçelerde; 10’ar ocak,

-11–30 da büyüklükteki bahçelerde; 20’şer ocak,

–30 da’dan büyük olan bahçelerde; 30’ar ocak, 

tesadüfî olarak  işaretlenir. İşaretli her ocağın 1’er  dalındaki  kozalak  sayılarak kaydedilir. Bulunan rakamlardan yararlanarak, bir daldaki ortalama kozalak sayısı hesaplanmalıdır. Bir dalda ortalama 5 kozalak varsa, o bahçede kimyasal mücadele gereklidir.

En uygun kimyasal mücadele zamanı akarların göçünün yoğun olduğu nisan sonu mayıs başındaki bir haftalık süredir. Bu dönemde uç sürgünler 4–4.5 yapraklı, yeni tomurcuklar  toplu  iğne  başının  yarısı  büyüklükte  ve  yeni  gelişen  meyveler  mercimek (yaklaşık 3 mm çapında) büyüklüğündedir. İlaçlamalar bir hafta içinde bitirilmelidir.

 

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler