NİVATHİON 25 WP

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ Bağ Üvezi (Erytroneura adanae) 300 g/100 l su ergin, nimf 7 gün
Boş Ambar Uygulaması Arpa güvesi(Sitotroga cerealla) 500 g/6 l su. 100 m2 yüzeye Boş ambar uygulaması Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel gün
Boş Ambar Uygulaması Pirinç biti(Sitophilus oryzae) 500 g/6 l su 100 m2 yüzeye Boş ambar uygulaması Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel gün
Boş Ambar Uygulaması Mısır biti(Sitophilus zeamais) 500 g/6 l su 100 m2 yüzeye Boş ambar uygulaması Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel gün
Boş Ambar Uygulaması Tütün güvesi(Ephestia elutella) 500 g/6 l su 100 m2 yüzeye Boş ambar uygulaması Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel gün
Boş Ambar Uygulaması Tatlı kurt(Lasioderma serricorne) 500 g/6 l su 100 m2 yüzeye Boş ambar uygulaması Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel gün
Boş Ambar Uygulaması Kuru incir kurdu(Ephestia elutella) 500 g/6 l su. 100 m2 yüzeye Boş ambar uygulaması Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel gün
Boş Ambar Uygulaması Kuru meyve güvesi(Plodia interpuctella) 500 g/6 l su. 100 m2 yüzeye Boş ambar uygulaması Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel gün
Boş Ambar Uygulaması Kuru üzüm kurdu(Ephestia figuliella) 500 g/6 l su. 100 m2 yüzeye Boş ambar uygulaması Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel gün
Boş Ambar Uygulaması İç fındık güvesi(Paralipsa gularis) 500 g/6 l su. 100 m2 yüzeye Boş ambar uygulaması Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel gün
Boş Ambar Uygulaması Ekşilik böcekleri(Carpophilus spp.) 500 g/6 l su. 100 m2 yüzeye Boş ambar uygulaması Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel gün
Boş Ambar Uygulaması Testereli böcek(Oryzaephillus surinamensis) 500 g/6 l su 100 m2 yüzeye Boş ambar uygulaması Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel gün
Boş Ambar Uygulaması Kuru meyve akarı(Carpoglyphus lactis) 500 g/6 l su. 100 m2 yüzeye Boş ambar uygulaması Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel gün
Elma Armut kaplanı(Stephanitis pyri) 200 g/100 l su nimf, ergin 7 gün
Elma Elma ağ kurdu(Yponometua malinellus) 400 g/100 l su larva 7 gün
Gül Gül hortumlu böceği(Rhynchites hungaricus) 200 g/100 l su ergin -
Kiraz Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi) 250g/100 l su ergin 7 gün
Mısır Pamuk Çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exiqua) 500g/da larva 7 gün
Pamuk Yaprakpireleri (Empoasca decipiens, Asymmetrasca decedens ) 400 g/da ergin, nimf -
Pamuk Pamuk yaprakbiti(Aphis gossypii) 240 g/da ergin-nimf -
Şeftali Şeftali yaprakbiti(Myzus persicae) 300 g/100 l su nimf, ergin 7 gün
Şeftali Erik unlubiti (Hyalopterus pruni) 300 g/100 l su nimf, ergin 7 gün
Şeftali Şeftali gövde kanlı biti (Pterochloroides persicae) 300 g/100 l su nimf, ergin 7 gün
Yonca Yonca hortumlu böceği(Hypera variabilis) 400 g/da ergin 7 gün

*Kiraz sineği (kısmi dal ilaçlaması) : 250 g. ilaç +500 g Hidrolize Protein/10 L su. Enfeksiyonun yüksek olmadığı ve kiraz sezonunun yağışsız geçtiği kurak bölgelerde erginlere karşı koruyucu olarak, özellikle ilk ve hasada yakın ilaçlamalarda kullanılabilir.
*** Pamuk yaprak biti: Ege ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde kullanılır.
****Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.


-Arılara ve balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız. 

-Tavsiyelere uygun kullanıldığında fitotoksik değildir. 

-İlacı orijinal ambalajında kapalı olarak, serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.

-Kullandıktan sonra boş ambalajları imha ediniz. Başka maksatlarla kullanmayınız.

 

NİVATHİON 25 WP Dinitro bileşikleri ve Metalaxyl ‘li bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır. Diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

MALATHİON:

Sistemik olmayan, kontak, mide ve solunum etkili insektisit ve akarisittir. 

Kolinestraz inhibitörüdür.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Kiraz sineğine karşı görsel sarı yapışkan tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan 7-10 gün içerisinde uygulama yapılması gerekir.

Armut kaplanına karşı ilk uygulama ilkbaharda erginlerin kışlaklarından çıkıp, yapraklara geçtiği fakat henüz yumurta bırakmadığı dönemde yapılır. İkinci uygulama birinci dölün nimflerinin yoğun olduğu zamanda, haziranda yapılır.

Elma ağkurduna karşı bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde, epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa uygulama yapılmalıdır.

Şeftali yaprakbitine karşı 50 ağaçta 7 bulaşık dal olduğu zaman kimyasal mücadele yapılır.

Şeftali gövde kanlı bitine karşı nisan, mayıs, kısmen haziran ayında her gövde yada ana dalda 2-5 yaprak bitine rastlanıldığında mücadele yapılır.

Erik unlubitine karşı mayıs, haziran, temmuz aylarında 50 ağaçta 2’sinde tacın ¼’üne yayılmışsa mücadele yapılır.

Bağ üvezine karşı her asmanın dört yönünden ve özellikle iç kısımlarından tesadüfen 10 yaprak alınarak toplam 250 yaprak incelenir. Yaprak başına ortalama 5 haraketli birey görüldüğünde uygulamaya karar verilir.

Yonca hortumlu böceğine karşı iklim şartlarına bağlı olarak, ilk biçimden 10-20 gün önce m2’de 25 larva veya ergin bulunduğunda mücadeleye başlamak gerekir. Bölgelere ve yıllara göre değişmekle birlikte nisan başından 15 mayısa kadar olan devrede kimyasal mücadele yapılmalıdır. Bu dönemde bitki 15-30 cm boyundadır.

Mısırda pamuk çizgili yaprakkurduna karşı, tarlayı temsil edecek şekilde 5 noktada sıra üzerindeki yan yana 5’er bitki olmak üzere toplam 25 bitki kontrol edilerek larvalar sayılır. Uygulama ortalama 2 larva/bitki olduğunda yapılır.

Boş depolarda bütün yüzeyleri ıslatacak şekilde uygulama yapılır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler