NİVATHİON 25 WP

NİVATHİON 25 WP

NİVATHİON 25 WP

İnsektisit

WP (Islanabilir Toz)
%25 Malathion

Ürün Belgeleri

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu PHI
Bağ Yaprak piresi (Empoasca decipiens) 300 g/100 L su ergin nimf**** 7
Bağ Bağ Üvezi (Erytroneura adanae) 300 g/ 100 L.su**** 7
Baklagil Baklagil tohum böcekleri (Bruchus spp.) 500 g/ 100m2 yüzeye ---
Depo Ambarlanmış hububat ve mamulleri zararlılarına karşı (Ambarlanmış hububat ve mamulleri zararlılarına karşı) 500 g/100 m2 yüzeye Boş ambar ilaçlaması -
Gül Gül hortumlu böceği (Rhynchites hungaricus) 200g/100 L su ergin 7
Kiraz Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi) 250g/100 L su yumurta - larva* 7
Meyve Armut kaplanı (Stephanitis pyri) 200g/100 L su 7
Meyve Doğu meyve güvesi (Laspeyresia molesta) 250g/100 L su larva 7
Meyve Elma ağ kurdu (Yponometua malinellus) 400g/100 L su larva 7
Meyve Erik koşnili (Sphaerolecanium prunastri) 300g/100 L su 7
Meyve Meyve göz kurdu (Anthonomus spp.) 250g/100 L su larva 7
Meyve Meyve testereli arısı (Hoplocampa spp.) 100g/100 L su 7
Meyve Şeftali filiz güvesi (Anarsia lineatella) 250g/100 L su larva 7
Meyve Şeftali virgül kabuklu biti (Nilotaspis halli) 250g/100 L su larva 7
Meyve Yaprak bitleri (Aphis pomi) 300g/100 L su ergin nimf 7
Meyve Yaprak büken (Archips spp.) 250g/100 L su larva 7
Meyve Akdeniz meyve sineği (Ceratitis capitata) 400 g+ 500ml Enzimatik Hisrolize Protein (%85)/ 10 L. su (kısmi dal ilaçlaması)** 7
Mısır Çizgili yaprak kurdu (Spodoptera exiqua) 500g/da larva 7
Mısır Ambarlarında Arpa güvesi (Sitotroga cerealla) 500 g/ 100m2 alana (boş ambar ilaçlaması)ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel
Mısır Ambarlarında Pirinç biti (Sitophilus oryzae) 500 g/ 100m2 alana (boş ambar ilaçlaması)ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel
Mısır Ambarlarında Mısır biti (Sitophilus zeamais) 500 g/ 100m2 alana (boş ambar ilaçlaması)ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel
Pamuk Yaprak bitleri (Aphis gossypii) 240 g/da ergin-nimf***
Pamuk Yaprak piresi (Empoasca decipiens) 400 g/da ergin-nimf
Sebze Fasülye kapsül kurdu (Etiella zinckenella) 400 g/ da Larva 7
Sebze Karpuz telli böceği (Epilachna chrysomelina) 400 g/ da (tüm dönemlerde) 7
Sebze Kavun kızıl böceği (Rhaphidopalpa foveicollis) 400 g/ da ergin 7
Sebze Lahana kelebeği (Pieris brassicae) 400 g/ da 7
Sebze Nohut sineği (Liriomyza cicerina) 240 g/da Larva 7
Sebze Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) 480 g/da Larva 7
Sebze Patates güvesi (Phthorimaea operculella) 400g/100L su 7
Sebze Pis kokulu yeşil böcek (Nezara viridula) 400 g / da ergin nimf 7
Sebze Patates güvesi (Phthorimaea operculella) 500g/100 m2 Ambar ilaçlaması 7
Sebze Soğan sineği (Delia antiqua) 400g/da Ergin 7
Sebze Yeşil kurt (Heliothis armigera) 500g/da Larva 7
Sebze Yonca hortumlu böceği (Hypera variabilis) 400 g/da Ergin 7
Süs Bitkileri Yaprak bitleri (Macrosiphum rosae) 200g/100 L su ergin nimf 7
Tütün Ambarlarında Tütün güvesi (Ephestia elutella) 500 g/ 100m2 alana (boş ambar ilaçlaması) ---
Tütün Ambarlarında Tatlı kurt (Lasioderma serricorne) 500 g/ 100m2 alana (boş ambar ilaçlaması) ---
Zeytin Zeytin sineği (Bactrocera oleae) 4,5 kg + 4 lt (Hidrolize protein 850 g/l) Zehirli yem kısmi ilaçlama ---
*Kiraz sineği (kısmi dal ilaçlaması) : 250 g. ilaç +500 g Hidrolize Protein/10 L su. Enfeksiyonun yüksek olmadığı ve kiraz sezonunun yağışsız geçtiği kurak bölgelerde erginlere karşı koruyucu olarak, özellikle ilk ve hasada yakın ilaçlamalarda kullanılabilir.
*** Pamuk yaprak biti: Ege ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde kullanılır.
****Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.


-Arılara ve balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız. 
-Tavsiyelere uygun kullanıldığında fitotoksik değildir. 
-İlacı orijinal ambalajında kapalı olarak, serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.
-Kullandıktan sonra boş ambalajları imha ediniz. Başka maksatlarla kullanmayınız.

NİVATHİON 25 WP Dinitro bileşikleri ve Metalaxyl ‘li bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır. Diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.
MALATHİON:
Sistemik olmayan, kontak, mide ve solunum etkili insektisit ve akarisittir. 
Kolinestraz inhibitörüdür.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Kiraz sineğine karşı görsel sarı yapışkan tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan 7-10 gün içerisinde uygulama yapılması gerekir.

Armut kaplanına karşı ilk uygulama ilkbaharda erginlerin kışlaklarından çıkıp, yapraklara geçtiği fakat henüz yumurta bırakmadığı dönemde yapılır. İkinci uygulama birinci dölün nimflerinin yoğun olduğu zamanda, haziranda yapılır.

Elma ağkurduna karşı bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde, epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa uygulama yapılmalıdır.

Şeftali yaprakbitine karşı 50 ağaçta 7 bulaşık dal olduğu zaman kimyasal mücadele yapılır.

Şeftali gövde kanlı bitine karşı nisan, mayıs, kısmen haziran ayında her gövde yada ana dalda 2-5 yaprak bitine rastlanıldığında mücadele yapılır.

Erik unlubitine karşı mayıs, haziran, temmuz aylarında 50 ağaçta 2’sinde tacın ¼’üne yayılmışsa mücadele yapılır.

Bağ üvezine karşı her asmanın dört yönünden ve özellikle iç kısımlarından tesadüfen 10 yaprak alınarak toplam 250 yaprak incelenir. Yaprak başına ortalama 5 haraketli birey görüldüğünde uygulamaya karar verilir.

Yonca hortumlu böceğine karşı iklim şartlarına bağlı olarak, ilk biçimden 10-20 gün önce m2’de 25 larva veya ergin bulunduğunda mücadeleye başlamak gerekir. Bölgelere ve yıllara göre değişmekle birlikte nisan başından 15 mayısa kadar olan devrede kimyasal mücadele yapılmalıdır. Bu dönemde bitki 15-30 cm boyundadır.

Mısırda pamuk çizgili yaprakkurduna karşı, tarlayı temsil edecek şekilde 5 noktada sıra üzerindeki yan yana 5’er bitki olmak üzere toplam 25 bitki kontrol edilerek larvalar sayılır. Uygulama ortalama 2 larva/bitki olduğunda yapılır.

Boş depolarda bütün yüzeyleri ıslatacak şekilde uygulama yapılır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler