NİVATHİON 60 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ Unlu bit(Planococcus citri) 150 ml/100 l su Tüm dönemlerde 7 gün
Domates Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 200 ml/da larva 7 gün
Fasulye Fasülye kapsül kurdu(Etiella zinckenella) 200 ml/da larva 7 gün
Haşhaş Haşhaş kök kurdu(Ceuthorhynchus denticulatus) 200 ml/100 l su ergin 7 gün
Hububat Ambarlanmış hububat ve mamulleri zararlılarına karşı(Ambarlanmış hububat ve mamulleri zararlılarına karşı) 200 ml/100 m2 alana boş depo uygulaması Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel gün
Kayısı Şeftali güvesi (Anarsia lineatella) 150 ml/100 l su larva 7 gün
Mısır Ambarlanmış mısır, hububat ve mamulleri zararlılarına karşı () 200 ml/100 m2 alana boş depo uygulaması Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel gün
Mısır Pamuk Çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exiqua) 200 ml/da larva 7 gün
Pamuk Pamuk yaprakbiti(Aphis gossypii) 100 ml/da ergin, nimf 7 gün
Pamuk Yaprakpireleri (Empoasca decipiens, Asymmetrasca decedens ) 170 ml/da ergin, nimf 7 gün
Pamuk Pamuk Çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exiqua) 250 ml/da larva 7 gün
Soya Pamuk Çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exiqua) 250 ml/da larva 7 gün
Soya Pis kokulu yeşil böcek(Nezara viridula) 170 ml/da ergin, nimf 7 gün
Susam Susam güvesi(Antigastra catalaunalis) 100 ml/da larva 7 gün
Süs Bitkileri Gül yaprak biti (Macrosiphum rosae) 85 ml/100 l su nimf, ergin 7 gün
Yağ Gülü Gül yaprak biti (Macrosiphum rosae) 85 ml/100 l su nimf, ergin 7 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

-Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

-Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.

-İlacı orijinal ambalajında kapalı olarak, serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.

-Boş ilaç ambalajlarını her hangi bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun  imha ediniz. 

-Kabakgillerde bitkiler kuru iken kullanılmaz.

-Süs bitkilerinden Viburnum lantana ve Beyaz çam’da fitotoksisite yapar.

 

NİVATHİON 60 EC (Malathion 600 g/L) Dinitro bileşikleri, Metalaxyl ve alkali bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır. Bir karışım yapılacaksa ön karışım testi ve fitotoksite testi yapılmalıdır.

MALATHİON:

Sistemik olmayan, kontak, mide ve solunum etkili insektisit ve akarisittir. 

Kolinestraz inhibitörüdür.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Mısırda pamuk çizgili yaprakkurduna karşı, tarlayı temsil edecek şekilde 5 noktada sıra üzerindeki yan yana 5’er bitki olmak üzere toplam 25 bitki kontrol edilerek larvalar sayılır. Uygulama ortalama 2 larva/bitki olduğunda yapılır.

Pamukta pamuk yaprakbitine karşı, tarla kontrollerinde yaprakbiti ile birlikte faydalı böcekler yoğun ise uygulama ertelenmelidir. Fide döneminde seyreltmeden sonra % 50 bulaşık fide, tarla döneminde ise 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında uygulama önerilir.

Pamukta pamuk yaprakpirelerine karşı, rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt, orta ve üst kısmından alınan 1’er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprakpireleri sayılır. Bu şekilde tüm alandan toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprakpiresi saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Pamukta pamuk çizgili yaprakkurduna karşı, yapılan kontrollerde 100 bitkide 10 adet larva veya yeni açılmış 2 yumurta paketi görüldüğünde uygulama yapılır.

Bağda unlubite karşı, mücadele iki dönemde yapılır. Birinci dönem, asmanın gövdesinde kabuklarda ıslaklık görülmeye başladığı ve unlubit’in yeşil aksama doğru ilerlemeye başladığı dönemdir. Bu dönemde koruklar yaklaşık nohut büyüklüğünde olup yalnız unlubit’in görüldüğü asmalara uygulama yapılmalıdır. İkinci devre, unlubit’in yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelerin tatlanmaya başladığı devredir. Asmaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde her iki dönemde de uygulama yapılabilir.

Gül yaprakbitine karşı, yapılan sayımlarda 100 gül sürgününün 20’sinde, sürgün ve taze yaprakların alt yüzünde yaprakbiti kolonileri görülmeye başladığı zaman uygulamaya geçilir.

Haşhaşta haşhaş kökkurduna karşı, mart ile nisan ortası arasında erginlerin topraktan çıkışları en yüksek yoğunluğa ulaştığı ve m2’de en az 10 adet ergin görüldüğünde, yumurta bırakmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Susam güvesine karşı, zararlı ile bulaşık bitki oranı % 20 olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Soyada pamuk çizgili yaprakkurduna karşı, 3 m sıra uzunluğunda 6 larva veya yeni açılmış 2 yumurta paketi bulunduğunda mücadeleye geçilmelidir.

Soyada pis kokulu yeşilböceğe karşı, 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 8 adet ergin+nimf saptandığında kimyasal mücadele uygulanır.

Kaysıda şeftali güvesine karşı, uygulama zamanının saptanmasında eşeysel çekici tuzaklar, etkili sıcaklıklar toplamı ve bitki fenolojisinden yararlanılır.

Domateste yeşilkurta karşı, tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Fasulyede fasulye kapsülkurduna karşı, yeşil aksam uygulaması şeklinde uygulanır. Boş depolarda bütün yüzeyleri ıslatacak şekilde uygulama yapılır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler