NOMERISE

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Çeltik Darıcan(Echinochloa crus-galli) Çeltik ve yabancı otların 4 yapraklı olduğu dönemde 5 ml ilaç + 10 ml surfaktan/da Çeltik ve yabancı otların 6 yapraklı olduğu dönemde 6 ml ilaç + 10 ml surfaktan/da
Çeltik Çeltiksi Darıcan (Echinochloa oryzoides) Çeltik ve yabancı otların 4 yapraklı olduğu dönemde 5 ml ilaç + 10 ml surfaktan/da Çeltik ve yabancı otların 6 yapraklı olduğu dönemde 6 ml ilaç + 10 ml surfaktan/da
Çeltik Deniz sandalye sazı (Bolboschoenus maritimus) Çeltik ve yabancı otların 4 yapraklı olduğu dönemde 5 ml ilaç + 10 ml surfaktan/da Çeltik ve yabancı otların 6 yapraklı olduğu dönemde 6 ml ilaç + 10 ml surfaktan/da
Çeltik Domuz pıtrağı(Xanthium strumarium) Çeltik ve yabancı otların 4 yapraklı olduğu dönemde 5 ml ilaç + 10 ml surfaktan/da Çeltik ve yabancı otların 6 yapraklı olduğu dönemde 6 ml ilaç + 10 ml surfaktan/da
Çeltik Boğumlu çoban değneği(Polygonum lapathifolium ) Çeltik ve yabancı otların 4 yapraklı olduğu dönemde 5 ml ilaç + 10 ml surfaktan/da Çeltik ve yabancı otların 6 yapraklı olduğu dönemde 6 ml ilaç + 10 ml surfaktan/da
Çeltik Kız otu(Cyperus difformis) Çeltik ve yabancı otların 4 yapraklı olduğu dönemde 5 ml ilaç + 10 ml surfaktan/da Çeltik ve yabancı otların 6 yapraklı olduğu dönemde 6 ml ilaç + 10 ml surfaktan/da
Çeltik İmam pamuğu (Abutilon theophrastii) Çeltik ve yabancı otların 4 yapraklı olduğu dönemde 5 ml ilaç + 10 ml surfaktan/da Çeltik ve yabancı otların 6 yapraklı olduğu dönemde 6 ml ilaç + 10 ml surfaktan/da

*Çeltik ve yabancı otların 4 yapraklı olduğu dönemde: 5 ml ilaç + 10 ml surfaktan/da
*Çeltik ve yabancı otların6 yapraklı olduğu dönemde: 6 ml ilaç + 10 ml surfaktan/da

 

-Kullanamadan önce şişeyi iyice çalkalayınız, ilaca sürfektanı ilave etmeyi unutmayınız.

-Akarsulara bulaştırmayınız.

-İlacı kendi ambalajında, yem ve gıda maddelerinden uzakta ,kilitli , iyi havalanan , güneş ve rutubetten uzakta, çocukların   

 erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.

-Boş ilaç ambalajını usulüne uygun olarak imha ediniz.    

 Başka bir amaçla kullanmayınız

 

NOMERISE (Bispyribac sodium 420 g/L) Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan Kullanınız.

BISPYRIBAC SODIUM:

Seçici sistemik, yapraklar ve kökler tarafından alınan çıkış sonrası kullanılan bir herbisittir. 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

NOMERISE, özel sürfektanı ile birlikte kullanılır. Uygulamadan iyi bir sonuç alabilmek için tarlanın tesviye edilmiş olması ve ekimden sonra su seviyesinin düşük tutulması; yabancı otların aynı boyda büyümelerini sağlayacağından gereklidir. Uygulamadan önce tavalardaki su toprak rutubeti kaybolmayacak şekilde boşaltılmalıdır. Uygulamadan 1-3 gün sonra tavalara tekrar su verilir ve bu su en az 3 gün tavalarda yüksek seviyede muhafaza edilmelidir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler