NOPEA

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu
Biber (sera) Toprak kökenli hastalık etmenleri (Rhizoctonia solani, Fusarium spp) 500 ml/da Damlama sulama ile 3 gün
Domates Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü (Pythium spp. Fusarium spp.) 150 ml/100 l su (3 litre/m2 mahlul) 7 gün
Hıyar Kabakgillerde kök çürüklüğü (Rhizoctonia spp., Phythium spp., Fusarium spp.) 300 ml/100 l su (3 litre/m2 mahlul) 7 gün
Kornişon Fasulye kapsül kurtları (Etiella zinckenella, Lampides boeticus) 300 ml/100 l su (3 litre/m2 mahlul) 7 gün
Muz Fusarium solgunluğu (Fusarium oxysporium f.sp cubense) 750 ml/da Damlama sulama ile
Tütün Çökerten (Fusarium spp., Pythium spp.) 200 ml/100 l su (3 litre/m2 mahlul)

Nopea adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A3:32 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Nopea’in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız.  Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A3:32 harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

 

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan ön karışım denemesi yapılmalıdır.

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Damlama sisteminin kalibrasyonu: Damlama sisteminin kalibrasyonu için baştan ve sondan 3 meme 10 dakika çalıştırılarak debisi ölçülür. Sapma %10’u geçmemelidir. Dekara verilecek BKÜ için gerekli su miktarı belirlenir.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Süzgeçli kova ile uygulama: Tohumlar ekildikten hemen sonra m2 ye 3 litre karışım (mahlûl) gelecek şekilde süzgeçli kova veya uygulama makinesi ile toprak yüzeyine uygulama yapılır.

Biberde Damlama Sulama ile Uygulama: Dekara hesaplanan bitki koruma ürünü miktarı, damlama sulama ünitesi 10 dakika çalıştırılarak, damlama sulama ile toprağa verilir. 1.uygulama dikimden 1 gün sonra, 2. uygulama birinci uygulamadan 30 gün sonra yapılır.

Hıyar, Kornişon’da Damlama Sulama ile Uygulama: Damla sulama sistemi ile yapılan uygulamalarda 20 mm çaplı, 4 l/sn. debili damlama borusu ve 20 cm aralıklı içten labirentli basınç ayarlı damlatıcı kullanılır. Uygulamadan önce damla sulama ile 15 dakika sulama yapılır. Damla sulama sisteminin ilaç deposuna doza göre ilaçlı su hazırlanır.  M2’ye 3 litre ilaçlı su gelecek şekilde uygulama yapılır. İlaçlı su bitene kadar sulamaya devam edilir. Uygulamadan sonra 5 dakika sistem çalıştırılarak temiz su verilmeye devam edilir.  

Muzda Uygulama: Dikim sonrası dekara 750 ml. Bitki koruma ürünü uygun bir yöntemle (damlama sulama) toprağa verilir. Hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra kimyasal mücadele etkili değildir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler