NOSTALGİST BL

NOSTALGİST BL

NOSTALGİST BL

Biyolojik & Botanik

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu
Fındık Mayıs Böceği (Melolontha melolontha) 400 ml /da
Kültür mantarı Mantar sinekleri (Sciaridae) 0,4 ml /m2
Kültür mantarı Gübre sinekleri (Phoridae) 0,4 ml/m2
Kültür mantarı Gal sinekleri (Cecidae) 0,4 ml/m2
Pamuk Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 250 ml/da larva

NostalgistBL’yi fungisitler ile karıştırmayın. Nostalgist BLuygulaması ile bir fungisit uygulaması arasında en az 7günbeklenmesi tavsiye edilir.

Beauveria bassiana fungusunun sporları, böceklerin üst derileri ile temasa girdiklerinde buradan direkt olarak vücutlarının içine girerek gelişmeye başlarlar. Büyüyüp çoğalarak böceklerin vücudunu tamamen kaplarlar ve sonunda ölmelerini sağlarlar. Fungus, böceğe temas yolu ile bulaştığından dolayı böcekte hastalığa sebep olması için böcek tarafından tüketilmesine/yenmesine gerek yoktur.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Nostalgist BL uygulamasına zararlıların görülmesi ile başlayınız ve şartlar değişmedikçe 7-10 gün ara ile kullanmaya devam ediniz. Uygulama bitkilerin gövde, yaprak ve dallarında kuru bir yer kalmayacak şekilde eşit olarak pülverize yapılmalıdır. Sıcak saatlerde, rüzgarlı havalarda, bitkilerin yaprakları çok kuru ve solgun olduğunda uygulama yapılmamalıdır. Uygulama en kısa sürede tamamlanmalıdır. Karışımın pH’sı 4,5 – 8,5 arasında olmalıdır.

Ürünün Özellikleri:

Beauveria bassiana fungusunun sporları, böceklerin üst derileri ile temasa girdiklerinde buradan direkt olarak vücutlarının içine girerek gelişmeye başlarlar. Büyüyüp çoğalarak böceklerin vücudunu tamamen kaplarlar ve sonunda ölmelerini sağlarlar. Fungus, böceğe temas yolu ile bulaştığından dolayı böcekte hastalığa sebep olması için böcek tarafından tüketilmesine/yenmesine gerek yoktur.

Pamuk (Yeşilkurt):

Kontrollere tarak döneminde başlanır. Örnekleme için 50 dekarlık pamuk tarlası bir ünite olarak kabul edilerek yaklaşık 3 eşit bölüme ayrılır. Her bölümde rastgele seçilen 3 metre sıra uzunluğundaki tüm bitkilerde yumurta ve larva sayılır. 3 metrelik sırada 2 larva bulunduğunda uygulama yapılır.

Kültür mantarında uygulama:

-Mantar yetiştirme odasında 1-2 adet sinek bulunması,
-Misel gelişime döneminde ortalama 15 sinek bulunması,
-Örtü toprağının örtülmesini takip eden ilk 5 gün, günlük 35-40 sinek bulunması,
-Zararlının larvalarına karşı mücadele için komposta BKÜ uygulanır.
-Her uygulama için uygulama sayısı birdir.

Fındık mayıs böceğine uygulama:

Mücadeleye karar vermek için larva yoğunluğunun tespit edilmesi gereklidir. Bunun için 25 cm'ye kadar toprak derinliğinde larvalar aranır. Yoğunluk kısa mesafelerde büyük değişiklik gösterebildiğinden örneklemelerde buna dikkat edilmelidir. Örneklemelerde 50x50 cm boyutlu çerçeveler kullanılır. Bahçe büyüklüklerine göre örnekleme sayıları belirlenir. Bunun için,
-1-10 da büyüklükteki bahçelerde 16 çerçeve,
-11-30 da büyüklükteki bahçelerde 24 çerçeve,
-30 da'dan büyük bahçelerde 32 çerçeve atılır.
Çerçeve içindeki toprak 25 cm derinliğe kadar alınıp, içindeki larvalar sayılır. Elde edilen rakamlardan 1 m²’deki ortalama larva sayısı bulunur. Eğer 1 m²’de (4 çerçeve) 3 veya daha fazla larva varsa, orada kimyasal mücadele yapılmalıdır. Kimyasal mücadele larvalar toprak yüzeyine yakınken, ilkbaharda mayıs-haziran aylarından itibaren ekim ayı ortasına kadar olan süre içinde yapılabilir. Toprak bu aylarda, ilacın karıştırılması için en uygun durumdadır. Toprak ilaçlaması, her ocak için gerekli ilaç miktarı kovada 10 lt su ile karıştırılarak taç izdüşümüne açılan çukura verilir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler