NOVİTRON

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Şeker Pancarı Kırmızı köklü tilkikuyruğu(Amaranthus retroflexus) 500 ml/da
Şeker Pancarı Tarla köpek papatyası(Anthemis arvensis) 500 ml/da
Şeker Pancarı Çobançantası(Capsella bursa-pastoris) 500 ml/da
Şeker Pancarı Sirken(Chenopodium album ) 500 ml/da
Şeker Pancarı Yabani turp(Raphanus raphanistrum ) 500 ml/da
Şeker Pancarı Yabani hardal(Sinapis arvensis) 500 ml/da
Şeker Pancarı Köpek üzümü(Solanum nigrum) 500 ml/da
Şeker Pancarı Kuş otu-Serçe dili (Stellaria media) 500 ml/da

Novitron (520 g/l Chloridazon) Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılması önerilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:
NOVİTRON, yabancı otların kök ve yaprakları yoluyla alınarak etkili olur. Yabancı otlar toprak yüzüne çıkmadan önce toprağa uygulanırsa henüz çimlenmekte olan otların kökleri tarafından alınır ve onları toprak içerisindeyken veya toprak yüzeyine çıkarken öldürür. Esas etki topraktan olduğu için, mücadelede iyi bir başarı ancak toprakta etkili maddenin çözünüp yayılmasına yetecek rutubetin bulunmasıyla elde edilir. Keseksiz ve düzgün hazırlanmış bir tohum yatağı iyi bir etki için şarttır. Ahır gübresi kullanılacaksa, bu gübreleme ilkbaharda değil son baharda yapılmalıdır.

Pancar ekiminden önce: İlkbaharı kurak geçen bölgelerde ve geç ekimlerde tavsiye edilir. NOVİTRON ekime hazır hale getirilmiş tarlaya atılır ve krümler veya tırmıkla yüzeysel olarak (3-4 cm) toprağa karıştırılır. NOVİTRON, en emin ve yaygın şekilde bu zamanda kullanılır. Böylece toprak rutubetinden de istifade eder ve daha az bir yağışla etkili olur.

Ekimden sonra, pancar çıkışından önce: NOVİTRON ekimden hemen sonra başlayıp pancarın çıkışından birkaç gün öncesine kadar olan devrede yüzey uygulaması şeklinde de kullanılabilir. Bu kullanış şekli ilkbahar yağışları bol ve düzenli olan bölgelerde tavsiye edilir. NOVİTRON ‘un etkili olabilmesi için uygulamadan sonraki 2-3 hafta içerisinde yaklaşık olarak 20-25 mm yağışa ihtiyaç vardır. Yağmur yağmazsa, yağmurlama şeklinde sulama yapılmalıdır. İyi bir etki için keseksiz ve düzgün hazırlanmış bir tohum yatağı gereklidir. Dekara 30-35 litre suyla uygulanmalıdır.

Etki Süresi ve Münavebe: NOVİTRON ‘un etkisi, iklim ve toprak şartlarına göre birkaç hafta ile birkaç aya kadar sürebilir. Her hangi bir sebepten dolayı pancarı bozmak icap ederse (sel, dolu vs.) aynı tarlaya tekrar patates, soğan ve mısır ekilebilir. NOVİTRON tavsiyeye uygun şekilde kullanılırsa pancarın normal hasadından sonra ekilen kültür bitkileri üzerinde herhangi bir fitotoksite yapmaz.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler