OTOBUR

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Mısır İmampamuğu (Abutilon theophrasti) 40 ml/da Çıkış Öncesi
Mısır Şeytan elması (tatula)(Datura stromonium) 40 ml/da Çıkış Öncesi
Mısır Yabani Bamya (Hibiscus trionum) 40 ml/da Çıkış Öncesi
Mısır Yapışkan ot(Setaria verticillata) 40 ml/da Çıkış Öncesi
Mısır Yeşil kirpidarı (Setaria viridis) 40 ml/da Çıkış Öncesi
Mısır Köpek üzümü(Solanum nigrum) 40 ml/da Çıkış Öncesi
Nohut Tarla köpek papatyası(Anthemis arvensis) 25 ml/da Çıkış Öncesi
Nohut Sirken(Chenopodium album ) 25 ml/da Çıkış Öncesi
Nohut Yabani hardal(Sinapis arvensis) 25 ml/da Çıkış Öncesi

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

-  Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

-  Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

-  Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

-  Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

 DİKKAT: Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

 

Otobur® 240 g/l Isoxaflutole + 240 g/l Cyprosulfamide (safener) Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Otobur mısır ve nohutta dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı ekimden sonra çıkış öncesi (pre-emergence) olarak uygulanması gereken bir herbisittir. Otoburun aktif maddesi Isoxaflutole hem yaprak hem de kökler tarafından, ama daha çok kökler vasıtasıyla alınır ve yabancı ot bünyesinde hem floem hem de ksilemle taşınarak sistemik etki gösterir. Uygulamadan beklenen yüksek etkinin alınabilmesi için tarlanın tesviye edilerek, toprak yüzeyinin keseksiz, düz ve iyi hazırlanmış olması gerekir.

Uygulama, rüzgârsız sakin bir havada ekimden sonra toprak nemini kaybetmeden dekara 20-40 litre su gidecek şekilde yapılmalıdır. Doz bindirmelerinden kaçınmak için yastıklama bölgelerinde dönüşlerde ilaçlama düzeneği kapatılmalı, tarla içinde hatlar iyi takip edilmelidir. Organik madde miktarı düşük (%1,5’dan az) ve toprak pH’sının 7,5 ve üzerinde olduğu kumlu, geçirgen topraklarda doz bindirmelerinin yapıldığı alanlarda çıkan mısır ve nohut bitkilerinde geçici renk açılması görülebilir. İkinci ürün mısır kuruya ekilecekse ekimden sonra yapılacak sulama şekli yağmurlama sulama olmalıdır. Otobur’un mısır ve nohuttan sonra ekilecek münavebe ürünlerinde olumsuz bir etkisi yoktur.

 

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler