PABLO

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Çeltik Darıcan(Echinochloa crus-galli) 150 ml / da Çıkış sonrası, Yabancı otların 3-5 yapraklı döneminde
Çeltik Çeltiksi Darıcan (Echinochloa oryzoides) 150 ml / da Çıkış sonrası, Yabancı otların 3-5 yapraklı döneminde

Pablo (250 g/l Quinclorac) Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma ihtiyacı duyulursa, ayrı bir kapta ön karışım testi yapılmalıdır. Karışımlar bekletilmeden kullanılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 L. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:
Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ
PABLO çıkış sonrası etkili sistemik bir herbisit olup, yabancı otların kökleri ve yaprakları tarafından alınır. Uygulamadan 2 gün önce çeltik tavaları kuruya alınmalı ve uygulamadan 2 sonra tavaların çıkış ağızları kapalı tutularak 4-5 cm su seviyesi sağlayacak şekilde su verilir. Su verme işlemi 4-5 gün süresince sadece sızma nedeniyle meydana gelebilecek kayıpların takviye edilmesi ile sınırlı kalmalıdır. Bu sürenin dolmasını müteakip çıkış ağızları açılarak su sirkülasyonu sağlanmalıdır. Uygulama dekara 20-40 litre su ile yapılmalıdır. Uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler