PAGODA

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Buğday Tahıl küllemesi (Erysiphe graminis) 200 ml/da 56 gün
Buğday Fide Yanıklığı, Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü (Fusarium culmorum, Rhizoctonia cerealis) 200 ml/da 56 gün

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için ilgili önerilere mutlaka uyunuz.

Pagoda® (150 g/L Prochloraz + 42 g/L Epoxiconazole) Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması önerilmez.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:
Buğdayda tahıl küllemesi: Külleme hastalığının belirtileri uygun koşullarda her yıl görülebilir. Bu nedenle iklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam ilaçlamasına başlanmalıdır.

Buğdayda Fide Yanıklığı, Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü: Hastalık ilk görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Uygulama kardeşlenme ile bayrak yaprak arasındaki devrede yapılmalıdır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler