PAGOS 10 G

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates (sera) Kök ur nematodu (Meloidogyne spp.) 4 kg/da
Muz Kök ur nematodu (Meloidogyne spp.) 50 g/yalak
Muz Muz sipiral nematodu (Helicothlenchus multinchus) 50 g/yalak

Pagos 10 G adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre 1 B olarak sınıflandırılmış bir nematisit’tir.  Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Pagos 10 G  ’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız.  Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1 B  harici)  bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılmaz.

Seralardaki uygulaması: Domatesde, Toprak çok iyi işlenmiş, keseksiz ve tavında olmalıdır. Kullanılacak organik gübre (hayvan gübresi) atılmış olmalıdır. Pagos 10 G, gübre makinası veya lastik eldiven giyilerek el ile basitçe toprak yüzeyine eşit olacak şekilde serpilir.  Serpilmiş ilaç, rotavatör (çapa makinası), diskaro ya da el çapası ile 10 - 15 cm derinliğe kadar iyice karıştırılır.  Fideler beklemeden ya da 1-2 gün içinde dikilebilir.

Muzda uygulama: İlk uygulama, bakım - onarım döneminde açılan muz ocaklarında (yalaklarda) uygulanan organik gübre ile birlikte toprağa karıştırılır.

İkinci uygulama, birinci uygulamadan 4 - 5 ay sonra toprak yüzeyine önerilen dozda
Pagos 10 G serpilir, muz kökleri çok yüzeyde ise doğrudan damla sulama sistemi ile sulanır; değilse basitçe tırmıkla ya da el çapası ile hafifçe karıştırılır. 

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler