PERRY

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Çeltik Darıcan(Echinochloa crus-galli) 80 ml/da Kardeşlenmeden önce (2-4 yaprak) dönemden, kardeşlenmeden sonra (1-3 kardeş) döneme kadar kullanılır. gün
Çeltik Çeltiksi Darıcan (Echinochloa oryzoides) 80 ml/da Kardeşlenmeden önce (2-4 yaprak) dönemden, kardeşlenmeden sonra (1-3 kardeş) döneme kadar kullanılır. gün
Çeltik Benekli darıcan (Echinochloa colonum) 80 ml/da Kardeşlenmeden önce (2-4 yaprak) dönemden, kardeşlenmeden sonra (1-3 kardeş) döneme kadar kullanılır. gün
Çeltik Kız otu(Cyperus difformis) 80 ml/da Kardeşlenmeden önce (2-4 yaprak) dönemden, kardeşlenmeden sonra (1-3 kardeş) döneme kadar kullanılır. gün
Çeltik Kurbağakaşığı(Alisma plantago) 80 ml/da Kardeşlenmeden önce (2-4 yaprak) dönemden, kardeşlenmeden sonra (1-3 kardeş) döneme kadar kullanılır. gün
Çeltik Güvercinayağı(Ammania coccinea) 80 ml/da Kardeşlenmeden önce (2-4 yaprak) dönemden, kardeşlenmeden sonra (1-3 kardeş) döneme kadar kullanılır. gün
Çeltik Üç köşeli sandalye sazı (Scirpus maritimus) 100 ml/da Kardeşlenmeden önce (2-4 yaprak) dönemden, kardeşlenmeden sonra (1-3 kardeş) döneme kadar kullanılır. gün

PERRY ( 25,2 g/l Penoxsulam)  Eğer tarlanızda Su ayrığı (Paspalum paspaloides) ve Baraj otu (D. fusca ) var ise Cyhalofop-butyl terkipli bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılabilir. Diğer çeltik bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

 

Perry çeltikte yabancı otların 2-4 yapraklı döneminden, 1-3 kardeşli olduğu döneme kadar her türlü yer aletleriyle rahatlıkla uygulanır. Uygulamalar dekara 20 ila 40 Litre su ve yelpaze hüzmeli meme kullanılarak yapılmalıdır. Suyu boşaltılmış 1-2 cm derinliğinde su (çipil –çamur) olan tavalara püskürtülerek uygulanır. İlaçlama bittikten sonra en geç 2 gün içerisinde tavalara su verilmesi tavsiye edilir. Ancak su verilmede sıkıntı var ise bu süre 3 güne kadar uzayabilir. Uygulamadan 2 saat sonra yoğun yağmurdan etkilenmez.

 

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler