PERTRAK MZ

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ Mildiyö(Plasmopara viticola) 200 g/100 l su 28 gün
Domates Mildiyö(Phytophthora infestans) 250 g/100 l su 7 gün
Hıyar Mildiyö(Pseudoperonospora cubensis) 200 g/100 l su (tarla-sera) 3 gün
Karpuz Mildiyö(Pseudoperonospora cubensis) 200 g/da 3 gün
Kavun Mildiyö(Pseudoperonospora cubensis) 200 g/100 l su (tarla-sera) 7 gün
Patates Mildiyö(Phytophthora infestans) 250 g/da 7 gün
Soğan Mildiyö(Peronospora destructor) 200 g/100 l su 7 gün

PERTRAK MZ (Dimethomorph+Mancozeb içerir 9+60)  Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmak isteniyorsa bir ön karışım testi yapılmalıdır.

DIMETHOMORPH:

Koruyucu ve sporilizasyonu önleyici lokal sistemik bir fungisittir.

Hücre duvarı ve fosfolipid biosentesini engelleyici bir fungisittir. Oomycete fungal hücre duvarının oluşumunu engeller. 

 

MANCOZEB:

Geniş etki spektrumlu sistemik olmayan koruyucu bir fungisittir.

Sulfirid grupların amino asitlerini ve fungal hucrelerin enzimlerinin aktivitesini engeller bunun sonucunda lipid metobolizmasını, solunumu ve ATP üretimini bozar. 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Uygulama Makinesinin Temizliği: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Hıyar (Tarla-Sera) Kabakgillerde mildiyö: Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Bağ mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1.Uygulamanın ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılmaz.

Patates mildiyö: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır.

Soğan mildiyö: Günlük ortalama sıcaklığın 16oC’ye ulaşması ve orantılı nemin % 80’i bulması ile mücadeleye başlanması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile uygulamalara başlanabilir.

Domates mildiyö: Uygulamaya çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Karpuz Kabakgillerde Mildiyö: Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve   hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Kavun (Tarla-Sera) Kabakgillerde Mildiyö: Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve   hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler