PERULAS 690

PERULAS 690

PERULAS 690

Nematisit

Solüsyon (SL)
690 g/L Metam-potassium

Ürün Belgeleri

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu PHI
Domates Kök ur nematodu (Meloidogyne spp.) 100 L/ da (sera)
  • Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
  • Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
  • Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
  • Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
  • Suda yaşayan canlılara zehirlidir, her türlü su kaynağına bulaştırmaktan kaçınız.
  • Toprak fumigantıdır. Bitkilere uygulanmaz.
  • İlacın kokusu topraktan kayboluncaya kadar dikim yapılmamalıdır.

Diğer tarım ilaçları ile karışıtırılıp kullanılmaz. Sadece fumigasyon operatörü belgesi olanlar tarafından  uygulanabilir.

Topraktan geçen hastalıklara, toprak altı zararlılarına, nematod ve yabancı ot tohumlarına karşı etkili bir toprak fumigantıdır. Uyguladıktan sonra gaza dönüşür ve çıkan gaz ile toprağı dezenfekte eder.


Perulas 690 ekim veya dikimden 2-4 hafta önce toprak henüz boş iken kullanılmalıdır. En iyi sonucun alınabilmesi için toprak ısısı 8-150C arasında olmalı, yeterli toprak rutubeti bulunmalı, iyi toprak işlemesi yapılmalı ve toprakta bitkisel kalıntı kök, yaprak gibi kısımlar bulunmamalıdır. 

Perulas 690 ilacı damlama sulama sistemi ile uygulanır. Damlama sulama boruları çalıştırılarak ilaçlama alanına 1 saat su verildikten sonra ilaç uygulamasına geçilir. İlaçlanacak sahaya gidecek kadar ilaç hesaplanır, ilaçlama alanının yüzeyi plastik örtü ile kapatılır, örtünün kenarları da kapatılarak damlama sulama borularından yararlanılarak ilaç örtünün altına verilir.

İlaçlama bittikten sonra sistemdeki ilaçlı mahlûlün tamamen toprağa akması ve sistemde bakiye kalmaması açısından yaklaşık 15 dakika temiz su verilerek uygulama bitirilir. Yakalşık 3 hafta sonra plastik örtüler kaldırılarak toprağın havalandırılıması sağlanmalı,  ilacın kokusunun geçmesi beklenmeli ve daha sonra fide dikimine geçilmelidir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler