PiANTA 240 SC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ Salkım güvesi(Lobesia botrana) 40 ml/100 l su yumurta, larva 7 gün
Biber (sera) Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 60 ml/da larva 1 gün
Domates (sera) Pamuk yaprakkurdu(Spodoptera littoralis) 50 ml/da larva 1 gün
Elma Elma içkurdu(Cydia pomenella) 60 ml/100 l su larva 14 gün
Pamuk Pamuk yaprakkurdu(Spodoptera littoralis) 37,5 ml/da 2. ve 3. dönem larva 21 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

 

- Pianta 240 SC kelebek larvalarına karşı etkili bir ilaçtır.

-Mide yolu ile haşerelere etki eder.

-Solvent ihtiva etmez.

-Kullanıldığı ürünlerde emniyetlidir.

-Polen taşıyıcılarına , predatör ve parazitoidlere karşı zararlı değildir.

-Suyla hemen karıştığından her türlü aletle kullanılabilir.

-Sudaki canlılara orta derecede zehirlidir. Her türlü su kaynağına , akarsu ve göllere bulaştırılmamalı , ilaçlı mahlul dökülmemelidir.

Kükürt ve kuvvetli  alkali ilaçlarla  karışmaz. Diğer ilaçlarla karıştırmadan önce  çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi yapması önerilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız

Pamukta pamuk yaprakkurduna karşı, 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0.5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.

Bağda salkım güvesine karşı, salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklıklar toplamının 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 oC ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3.dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2.dölde koruk, 3.dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Domateste (sera) pamuk yaprakkurduna karşı, köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

Biberde yeşilkurta karşı, alana köşegenler yönünden girilip, alanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Elmada Elma içkurdu’na karşı uygulamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurudu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler