PİTANO SC 350

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Biber (sera) Tütün Beyaz sineği(Bemisia tabaci) 100 ml/da Nimf-Ergin damlama sulama yontemi ile 7 gün
Domates (sera) Tütün Beyaz sineği(Bemisia tabaci) 100 ml/da Nimf-Ergin Damlama sulama yontemi ile 7 gün
Patlıcan (sera) Tütün Beyaz sineği(Bemisia tabaci) 100 ml/da Nimf-Ergin Damlama sulama yontemi ile 7 gün

Pitano SC 350 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 4 A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Pitano SC 350  ’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 4 A harici)  bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

Yüksek derecede alkali bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

 

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

 

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Domates, Patlıcan, Biber (sera) Tütün beyazsineğine karşı, Beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 adet yaprak toplanır. Yaprak başına 5 adet larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Damla sulama uygulaması: Önce bitkilerin kök bölgesini ıslatacak şekilde yaklaşık 5-6 dakika damlama sulama sistemi çalıştırılır. Daha sonra gereken miktar bitki koruma ürünü (100 ml/da) bir tank içinde karıştırılarak birkaç dakika içinde sisteme verilir. Damlama sistemi 5-6 dakika daha çalıştırılarak karışımın bitkilerin kök derinliğine ulaşması sağlanır.

Budama yapılmış patlıcanda damla sulama ile uygulama için önce etkili kök derinliğinin (15-20 cm) ıslatılması gerekir. Bunun için sulama sistemi yaklaşık 2 saat çalıştırılır. Daha sonra gereken miktarda bitki koruma ürünü (100 ml/da) gübre tankı içinde su ile karıştırılarak birkaç dakika içinde sisteme verilir. Bitki koruma ürünü kök derinliğine ulaşması için sulamaya 15-20 dakika devam edilir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler