POLİMETHRİN 10 ULV

POLİMETHRİN 10 ULV

POLİMETHRİN 10 ULV

İnsektisit

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Zeytin Zeytin sineği (Bactrocera oleae) 200 ml preparat+800 ml-larva protein hidrolizat % 85 /ha ULV bait sprey uygulaması 14 gün

Polimethrin 10 ULV adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3 A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Polimethrin 10 ULV  ’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3 A harici)  bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

Yüksek alkali ve yüksek asidik bitki koruma ürünleriyle karıştırılmaz. Protein hidrolizat % 85 ile karışır. Buna rağmen karışımlar hazırlanmadan önce küçük miktarlarda bir ön karışım hazırlanarak bitki koruma ürünlerinin karışabilirlik durumu test edilmelidir. Bu test yapılarak diğer ULV formülasyonlu insektisitlerle karışabilir.

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

 

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

 

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Temas ve mide yolu ile etkili olduğundan bitkilerin yüzeyine kaplama pülverizasyon yapılmalıdır.  Ulra Low Volume uygulamaya uygun her türlü hava ve yer aletleriyle kolaylıkla uygulanabilir. Doğrudan kullanıma uygun imal edilmiştir, su ile karıştırılmaz.

 

Zeytin sineği ULV bait uygulamasında tekniğine göre hazırlanmış ve hektara 1 lt mahlul atacak şekilde kalibrasyon ayarı yapılmış uçaklar kullanılır. Protein hidrolizat % 85 cezbedici yem maddesi ile BKÜ iyice karıştırılarak ve süzerek uçağın deposuna yüklenmelidir. Havadan yapılan ULV uygulamalarından kalibrasyon ayarında kaplama spreyleme sağlaması için uygulama süresince dekara atılan doz püskürtme memeler iş genişliği, uçuş yüksekliği ve BKÜ’nün satıha oturması kontrol edilmelidir. Uygulamalar günün serin, rüzgârsız ve çiğ olmayan zamanlarında yapılmalıdır. Uçakla uygulamada açıkta sıcaklık 32 oC’i rüzgâr hızı 11-12 km/saat ‘ i aştığı zamanlarda uygulama yapılmamalıdır. 

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler