POTENSY 200 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Çeltik Darıcan(Echinochloa crus-galli) Kardeslenmeden once (2-4 yaprak) Potensy 200 EC + Agro Poly 8020* 75+75 ml/da
Çeltik Çeltiksi Darıcan (Echinochloa oryzoides) Kardeslenmeden once (2-4 yaprak) Potensy 200 EC + Agro Poly 8020* 75+75 ml/da
Çeltik Darıcan(Echinochloa crus-galli) Kardeslenmeden sonra (1-2 kardes) Potensy 200 EC + Agro Poly 8020* 100+100 ml/da
Çeltik Çeltiksi Darıcan (Echinochloa oryzoides) Kardeslenmeden sonra (1-2 kardes) Potensy 200 EC + Agro Poly 8020* 100+100 ml/da
Çeltik Su ayrığı (Paspalum paspaloides) Potensy 200 EC + Agro Poly 8020* 75+75 ml/da
Çeltik Baraj otu (Diplachne fusca) Kardeslenmeden sonra (5-7 kardes) Potensy 200 EC + Agro Poly 8020* 150+150 ml/da

Potensy 200 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A,1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.  Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları,  direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Potensy 200 EC’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A,1 harici)  Penoxsulam ve Bentazon gibi bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

En iyi etkiyi elde etmek için Potensy 200 EC sadece Agro Poly 8020 ile karıştırılmalıdır. Eğer çeltik tarlanızda Kız otu, Kurbağa kaşığı, Güvercin ayağı ve Kındıra gibi yabancı otlar var ise Penoxsulam etkili maddeli ilaçlarla karıştırılarak uygulanabilir. 2,4-D, MCPA ve Bentazon terkipli ilaçlar ile tank karışımı yapılması tavsiye edilmez.

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Potensy 200 EC ve Agro Poly 8020 ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinasının deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ilac aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

 

UYGULAMA ALETLERİNİN TEMİZLİĞİ:

İlaçlamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

 

 

Potensy 200 EC çeltik ekiliş alanlarında sorun olan darıcan türlerine, su ayrığına ve baraj otuna karşı aynı pakette verilen Agro Poly 8020 ile karıştırılarak, çıkış sonrası suyu boşaltılmış (çipil) tavalara herbisitlere uygun ilaçlama alet ve ekipmanı ile püskürtülerek uygulanır. İlacın tarlanın her yerine eşit miktarda uygulanmasına ve tavanın tamamını kaplamasına özen gösterilmelidir.  Bu amaçla uygulama dekara 20-40 L su ve 3 atm basınçla, yelpaze hüzmeli memeler kullanılarak yapılmalıdır. Tavsiye dozunun aşılmamasına dikkat edilmelidir.

Uygulamayı takiben, ilaç yabancı ot yüzeyinde kuruduktan sonra en geç 48 saat içinde tavalar su derinliği en az 10 cm. olacak şekilde doldurulmalı ve 10 cm. derinliğinde su tutmaya devam edecek şekilde en az 48 saat boyunca kapalı tutulmalıdır. 

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler