PRİMA 20 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Ayçiçeği Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 50 ml/100 L su (larva) 7 gün
Bağ Salkım güvesi(Lobesia botrana) 25 ml/100 L su (larva) 7 gün
Elma Elma içkurdu(Cydia pomenella) 25 ml/100 L su (larva) 7 gün
Elma Yaprak büken(Archips spp.) 25 ml/100 L su (larva) 7 gün
Hububat Ekin güvesi(Syringopais temperatella) 40 ml/da Erken devre 7 gün
Mercimek Fasulye kapsül kurtları (Etiella zinckenella, Lampides boeticus) 50 ml/da 7 gün
Mercimek Baklagil tohum böcekleri(Bruchus spp.) 50 ml/da 7 gün
Nohut Mercimek Nohut Yeşilkurdu (Helicoverpa viriplaca) 30 ml/da 7 gün
Patates Patates böceği(Leptinotarsa decemlineata) 20 ml/100 l su larva, ergin 7 gün
Şeker Pancarı Şekerpancarı piresi (Chaetocnema sp) 30 ml/da 7 gün
Şeker Pancarı Pamuk Çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exiqua) 30 ml/da 7 gün
Şeker Pancarı Kalkan böcekleri(Cassida spp.) 30 ml/da 7 gün
Şeker Pancarı Yaprak böceği(Piesma maculata) 30 ml/da 7 gün

* Kırmızı örümcek populasyonunu artırdığından Ege Bölgesinde kullanılması sakıncalıdır. 

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

 

Prima 20 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3 A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Prima 20 EC’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3 A harici)  bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

 

 

Kuvvetli alkali karakterdeki bitki koruma ürünleri hariç bazı bitki koruma ürünleri ile karışabilir. Büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.                              

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Ayçiçeğinde yeşilkurta karşı 100 bitkiden 5’inde yumurta, birinci dönem larva veya ilk zarar belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15oC ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde devam etmelidir.  Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-derece’ye ulaşmalı, asma fenolojisi   1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır.  İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Mercimekte baklagil tohum böceklerine karşı, bulaşık olduğu bilinen sahalarda çeşidin gelişmesi ve ekim zamanı göz önünde bulundurularak alt kapsüller kuru oluma girer girmez 10-14 gün ara ile 2-3 ilaçlama yapılarak tarla dönemindeki bulaşmalar önlenir.

Mercimekte fasulye kapsülkurduna karşı, yeşil aksam uygulaması şeklinde uygulanır.

Nohut ve Mercimekte yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

 

Patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15 oC’ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu % 20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak   

% 40’a kadar çıkmaktadır.

Elma içkurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Elmada yaprakbükene karşı, kış mevsiminde yapılan kontrollerde ağaç başına ortalama 5 adet yumurta paketi saptanan bahçelerde erken ilkbaharda  yaprak ve henüz açılmamış çiçek buketlerinde larva ile bulaşma oranı % 5’i geçince ilaçlama yapılır. İlk ilaçlama pembe çiçek döneminde çiçek taç yapraklarının ¾ ‘ü döküldüğü zaman yapılır. Tek ilaçlama yeterlidir. Ancak gerekirse birinci ilaçlamadan sonra 15-20 gün sonra ikinci ilaçlama yapılabilir.

Hububatta ekin güvesine karşı, bulaşma oranı % 20’den yukarı olan tarlalar mücadele programına alınır. Hububat yaprakları içinde beslenmekte olan larva boyu 2-6 mm olduğunda veya mart ayından itibaren bitkinin fenolojisine göre ilaçlamaya başlanmalıdır. Çeşitli nedenlerle ilaçlı mücadele gecikmiş ise larva boyları 7-10 mm olduğunda geç devre ilaçlamalarına  yer verilmelidir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler