PRIN

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
IMI Çeltik Darıcan(Echinochloa crus-galli) 150 ml / da Çıkış sonrası, Yabancı otların 1-4 yapraklı döneminde
IMI Çeltik Baraj otu (Diplachne fusca) 150 ml / da Çıkış sonrası, Yabancı otların 1-4 yapraklı döneminde
IMI Çeltik Güvercinayağı(Ammania coccinea) 150 ml / da Çıkış sonrası, Yabancı otların 1-4 yapraklı döneminde

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 L. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

 

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma ihtiyacı duyulursa, ayrı bir kapta ön karışım testi yapılmalıdır. Karışımlar bekletilmeden kullanılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

PRİN® çıkış sonrası etkili bir herbisit olup, yabancı otların kökleri ve yaprakları tarafından alınıp, büyüme noktalarına taşınır. Uygulamalar çeltiğin 2-3 yapraklı, yabancı otların 1-4 yapraklı dönemlerinde yapılır. Uygulamadan 2 gün önce çeltik tavalarındaki su boşaltılır ve kuruya alınır. Uygulamadan 2 gün sonra tavalara tekrar su verilir. Su verme işlemi 4-5 gün süresince sadece sızma nedeniyle meydana gelebilecek kayıpların takviye edilmesi ile sınırlı kalmalıdır. Bu sürenin dolmasını müteakip çıkış ağızları açılarak su sirkülasyonu sağlanmalıdır. Uygulama dekara 20-40 litre su ile yapılmalıdır. Uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

 

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler