PUTİNOS

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Arpa Tahıl küllemesi (Erysiphe graminis) 100 ml/da 35 gün
Arpa Buğday Tahıl fide yanıklığı, kök, kökboğazı çürüklüğü hastalıkları (Fusarium culmorum, Rhizoctonia cerealis, Pseudocercosporella herpotrichoides) 100 ml/da 35 gün
Kültür mantarı Örümcek ağı hastalığı(Cladobotrium dendroides) 1,25 ml/m2 10 gün

Putinos adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.  Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Putinos ’un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1:3 harici)  bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

Putinos’u yabancı ot ilaçları ve diğer mantar ve böcek ilaçları ile karıştırmadan önce bir ön dememe yapmadan kullanmayınız.

 

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü  önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

 

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

 

Uygulama  Makinesinin Temizliği: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

 

Buğday ve Arpada Tahıl fide yanıklığı kök,  kökboğazı çürüklüğü hastalıklarına

karşı; uygulama kardeşlenme ile tepe yaprağı arasındaki devrede koruyucu olarak yapılmalıdır.

 

Arpada tahıl küllemesine karşı; çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanmalıdır. Ürünü uygulama aşamasında bitkinin her tarafının iyice ıslanmasına dikkat edilmelidir.

 

Kültür mantarlarında örümcek ağı hastalığına karşı; Putinos koruyucu özelliği olan bir bitki koruma ürünü olduğundan torbalar üzerine örtü toprağının örtme işleminden hemen sonra yüzey uygulaması şeklinde kullanılmalıdır. 1. flaş sonunda tekrar bir yüzey uygulaması yapılmalıdır. 20 gün ara ile 2 uygulama yapılmalıdır. Uygularken tüm toprak yüzeyinin iyice ıslatılmasına dikkat edilmelidir. Beher metrekareye 1-2 litre su kullanılmalıdır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler