RESUMME WS 70

RESUMME WS 70

RESUMME WS 70

İnsektisit

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu
Buğday Ekin Kambur Böceği(Zabrus spp) 200 g/100 kg tohum larva, ergin
Mısır Tel Kurtları(Agriotes spp.) 500 g/100 kg tohum larva
Patates Tel Kurtları(Agriotes spp.) 30 g/100 kg tohum larva
Patates Patates böceği(Leptinotarsa decemlineata) 15 g/100 kg tohum larva, ergin
Şeker Pancarı Tel Kurtları(Agriotes spp.) 750 g/100 kg tohum
Şeker Pancarı Kırkayaklar(Diplopoda) 750 g/100 kg tohum
Şeker Pancarı Yay kuyruklular(Collembola spp) 750 g/100 kg tohum
Şeker Pancarı Toprak pire böcekleri(Chaetocnema spp.) 750 g/100 kg tohum

-  İlaçlı tohumluğu insan ve hayvan gıdası olarak kullanmayınız,

-  Göze temas ederse bol su ile yıkayınız. Deriye teması halinde elbiseleri çıkarıp bol su ve sabunla yıkayınız.

-  Akarsulara bulaştırmayınız.

-  Boş ilaç ambalajını usulüne uygun olarak imha ediniz.    

-  Başka bir amaçla kullanmayınız. 

 

Thiram ve Hymexazole terkipli ilaçlarla karıştırılabilir.

IMIDACLOPRID : 

Böcek merkezi sinir sisteminin postsinaptik nikotinik reseptörlerine  bağlanarak  bir antagonist gibi davranır.

Translaminar aktiviteli  kontak  ve mide etkili sistemik insektisit. Bitki tarafından kolayca  alınır ve kök sistemi ile alınır iyi  bir şekilde akropetal olarak bitkiye  dağıtılır.

Şeker pancarı: 

Şeker pancarı tohumlarının rutubete olan hassasiyeti nedeniyle ve hassas bir ilaçlama yapabilmek için profesyonel ilaçlama düzenleri olan tohum işleme ve ilaçlama fabrikalarında uygulanacak ilaç karışımı miktarı ekipman tipine , karışıma giren diğer maddelere ve kurutma imkanlarına bağlıdır. Bu nedenle mevcut tohum ilaçlama ekipmanı talimatına uyunuz. İlaçlama varilleri ve buna benzer ekipmanlarla yapılacak ilaçlamalarda gerekli su miktarı 15-20 litredir.100 kg tohum için gerekli miktar ilaç 15-20 lt  suya  ilave edilerek dibe çökmesi beklenir, sonra iyice karıştırılarak ilaçlamaya hazır hale getirilir.Bu miktar ilaçlı eriyik 3 seferde tohuma uygulanır , her defasında karıştırılarak iyi bir kaplama sağlanır.

Buğday: 

Sıvı ilaçlama düzeni olan selektörlerde bir ön deneme ile ideal su miktarı bulunur (bu miktar 100 kg tohum için 500-800 ml arasında değişir). Bu husus saptandıktan sonra gerekli miktar ilaç gerekli miktar su içerisine konarak ilaçlama yapılır.İlaçlama varili ile ilaçlama yapılacak ise 100 kg tohum için önerilen miktar ilaç 800-1000 ml suya ilave edilir. Dibe çökmesi beklenir, sonra iyice karıştırılır.Bir kaç defada ilaçlama variline ilave edilerek , her defasında varil çevrilerek  homojen bir ilaçlama yapılır.


Patates: 

Tohumluk patatesler düz ve sert bir zemin üzerine yayılır. 100 kg tohumluk için önerilen ilaç miktarı kova içerisindeki 1-1.5 litre suya ilave edilip , ilacın dibe çökmesi beklenir. Sonra iyice karıştırılarak pülverizatöre aktarılır. Önerilen miktar suyun bir kısmı örneğin 0.5 litresi kovaya bulaşmış veya dibinde kalabilecek ilacın yıkanıp pülverizatöre aktarılması için kullanılır. Pülverizatöre aktarılan ilaç tohumluk patates üzerine iki defa püskürtülür.İlaçlı suyun yarısı , yayılmış tohumlukların üzerine püskürtüldükten sonra , tohumluk patatesler ters yüz edilir. Depoda kalan ikinci kısım ilaç tohumluk üzerine püskürtülerek ilaçlama tamamlanmış olur. İlaçlamada dikkat edilecek husus su miktarının tohumluğu ıslatacak fakat yere akmayacak miktarda olmasıdır. Tohumluğun cins ve büyüklüğüne göre doz sabit kalmak kaydı ile su miktarı azaltılıp çoğaltılabilir.
İdeal su miktarı kalibrasyonla , yani ölçümlerle bulunmalıdır.İlaçlamadan sonra hemen ekim yapılabileceği gibi çuvallanarak veya dökme  olarak birkaç gün bekletilebilir.İlaçlama, çuvallama ve dikim yapılırken lastik eldiven giyilmelidir.

Mısır: 

100 kg tohum için önerilen ilaç 1,5 litre suya ilave edilir ve iyice karıştırılarak düz bir zemine yayılmış naylon üzerindeki tohuma yarısı ilave edilerek karıştırılır, sonra diğer yarısı ilave edilir ve tekrar iyice karıştırılır..Aynı işlem kaskat ve ilaçlama bidonları için de geçerlidir.İlaçlama sonrası tohumlar serilerek havalandırılır.Rutubeti düşürüldükten sonra hemen ekilebilir veya ekim zamanına kadar depolanabilir.Rutubetli olarak depolanırsa rutubet nedeni ile sürme gücü düşer.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler