RITMICA OF 120

RITMICA OF 120

RITMICA OF 120

Herbisit

OD (Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre )

Mesosulfuron-methyl + Mefenpyr diethyl (safener)

Ürün Belgeleri

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Buğday Tilkikuyruğu(Alopecurus myosuroides) 40 ml/da + 100 ml Swap 21(*) Buğdayın ve yabancı otların kardeşlenme döneminde
Buğday Kısır yabaniyulaf(Avena sterilis) 40 ml/da + 100 ml Swap 21(*) Buğdayın ve yabancı otların kardeşlenme döneminde
Buğday İtalyan çimi (Lolium multiflorum) 40 ml/da + 100 ml Swap 21(*) Buğdayın ve yabancı otların kardeşlenme döneminde
Buğday Kısa başaklı kuş yemi(Phalaris brachystachys) 40 ml/da + 100 ml Swap 21(*) Buğdayın ve yabancı otların kardeşlenme döneminde

• Swap 21 yayıcı yapıştırıcıdır. Yeterli etkinin sağlanabilmesi için mutlaka Ritmica OF 120 İle birlikte kullanılmalıdır.

Ritmica OF 120 (30 g/L Mesosulfuron-methyl + 90 g/L Mefenpyr-diethyl (safener) ); Organik fosforlu bitki koruma ürünleri, sıvı yaprak gübreleri ile karıştırılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Ritmica OF 120 sistemik bir bitki koruma ürünü olup, yabancı otların yaprakları ve kısmen kökleri vasıtasıyla bünyeye alınır ve otların tüm bölgelerine taşınır. Köklerin topraktan su ve besin maddesi alınımı durur. Böylece buğday bitkisi ile rekabeti çok kısa sürede bitmiş olur. Yabancı otlar başlangıçta renk değişimine uğrayıp deforme olurlar ve sonunda kuruyarak ölürler. Ölümler türlere ve büyüme şartlarına bağlı olarak 2-4 hafta içerisinde olur. Bitki koruma ürünü buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (Kardeşlenme dönemi) uygulanır.

MÜNAVEBE BİTKİLERİ
Bir yıl sonra ekilecek olan bitkiler için herhangi bir sınırlama yoktur. İkinci ürün olarak derin sürülmek kaydıyla mısır ve pamuk ekilebilir, diğer ürünler için mutlaka firmanıza danışınız.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler