RİZOCLEAN

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Biber (sera) Sebzelerde Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) 150 g/100 l su 3 gün
Çilek Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 150 g/100 l su 3 gün
Domates (sera) Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) 60 g/100 l su 3 gün
Domates (sera) Sebzelerde Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) 150 g/100 l su 3 gün
Hıyar (sera) Sebzelerde beyaz çürüklük (Sclerotinia sclerotiorum) 150 g/100 l su 3 gün
Karpuz Alternarya yaprak yanıklığı (Alternaria dauci) 100g/da 3 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilinia laxa) 100 g/100 l su 7 gün
Kiraz Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilinia laxa) 75 g/100 l su 7 gün
Patates Erken yaprak yanıklığı(Alternaria solani) 100g/da 3 gün
Şeftali Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilinia laxa) 75 g/100 l su 7 gün

RİZOCLEAN (% 26,7 Boscalid + % 6,7 Pyraclostrobin)  Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Karışım yapılacaksa, karıştırılmadan önce ön karışım denemesi yapılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Domateste (Sera) külleme: Hastalıkla etkin bir kimyasal mücadele yapmak için   gözler açılmadan veya açılmak üzere iken bir ilk ilaçlama önerilmektedir. Daha sonra hastalığın bahçede çıkma durumuna göre birer hafta ara ile ilaçlama yapılabilir. İlaçlama altı kez tekrarlanabilir ya da daha önce belirtildiği gibi hastalık çıkış gösteriyorsa ilaçlamaya devam edilir. Genellikle hastalık  meyveleri (bazı çeşitler hariç) etkilemez bu yüzden meyveler fındık büyüklüğüne gelince ilaçlamaya devam edilebilir. Ağustos aylarında sürgünler tekrar gelişmeye başlayınca da ilaçlama yapılabilir. İlaçlamalar ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır.

Sebzelerde Kurşuni Küf (Domates, Biber): Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanmalıdır. İlaçlamalar 0 gün arayla yapılmalıdır. 

Çilekte Kurşuni Küf: 1.ilaçlama: İlk çiçeklerin %10’u açınca,

2.ilaçlama: Çiçeklerin %50’si açınca,

3.ilaçlama: İlk yeşil meyvelerin görüldüğü dönemde yapılmalıdır.

Sert Çekirdekli Meyvelerde Çiçek Monilyası (Şeftali, Kiraz, Kayısı):
1.ilaçlama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte),

2.ilaçlama: Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte),

Kimyasal ilaçlama yeşil aksam ilaçlamaları şeklinde uygulanır. Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle ilaçlamaya başlanmalıdır.

Sebzelerde Beyaz Çürüklük Hıyar (Sera): İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Ekolojik koşullara ve hastalığın seyrine göre 10 gün ara ile ilaçlamaya devam edilir. Bir üretim sezonunda en fazla 2 defa ilaçlama yapılmalıdır.

Karpuzda Alternaria Yaprak Yanıklığı: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Ekolojik koşullara ve hastalığın seyrine göre 12 gün ara ile ilaçlamaya devam edilir.

Patateste Erken Yaprak Yanıklığı: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Ekolojik koşullara ve hastalığın seyrine göre 10 gün ara ile ilaçlamaya devam edilir. 

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler