ROCKYPSO

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Antep Fıstığı Antepfıstığı dipkurdu (Capnodis cariosa) 50 ml/100 l su ergin 21 gün
Armut Armut pisillidi(Cacopsylla pyri) 50 ml/100 l su nimf 14 gün
Biber (sera) Tütün Beyazsineği(Bemisia tabaci) 50 ml/100 l su larva, pupa 3 gün
Biber (sera) Sera beyazsineği(Trialeurodes vaporarium) 50 ml/100 l su larva, pupa 3 gün
Domates (sera) Tütün Beyazsineği(Bemisia tabaci) 50 ml/100 l su larva, pupa 3 gün
Domates (sera) Sera beyazsineği(Trialeurodes vaporarium) 50 ml/100 l su larva, pupa 3 gün
Elma Elma içkurdu(Cydia pomenella) 40 ml/100 L.su (Larva) 14 gün
Kiraz Elma Yaprak bükeni(Archips rosanus) 50 ml/100 l su larva 14 gün
Kiraz Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi) 40 ml/100 l su ergin 14 gün
Nar Nar yaprak biti (Aphis punicae) 40 ml/100 l su nimf, ergin 14 gün

ROCKYPSO® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A 4 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ROCKYPSO® ’nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A 4  harici)  bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

EC, SL, SC, WP ve WG formülasyonlu birçok konvansiyonel bitki koruma ilacı ile karışabilir. Ancak emin olmak için bir karışım testi yapılmalıdır.

Sistemik özellikleri ile birlikte mide zehiri olarak etki eden akut kontak insektisittir.

Merkezi sinir sisteminde nikotinik asetilkolin reseptörünün bir agonisti gibi davranarak sinaptik sinyal iletimlerini bozarak etki gösterir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESININ TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elma yeşil yaprakbitine karşı, vejetasyon süresince 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Elma içkurduna karşı, yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden öldürmektir.

Kiraz sineğine karşı görsel sarı yapışkan tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan sonra 7-10 gün içinde uygulamanın yapılması gereklidir.

Elma yaprakbükenine karşı, kış mevsiminde yapılan kontrollerde ağaç başına 7 adet yumurta paketi saptanan bahçelerde, erken ilkbaharda ise yaprak ve henüz açılmamış çiçek buketlerinde larva ile bulaşma oranı % 5’i geçince uygulama yapılır.

Antepfıstığı psillidine karşı, haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoid çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Antepfıstığı fidan dipkurduna karşı, antepfıstığı bahçesinde ergin popülasyonu arttığında yaprak sapı, aşı yerleri, sürgünlerde beslenme izi var ise ve erginler yumurta bırakmadan önce (Mayıs-Temmuz ortası) yeşil aksam uygulaması yapılmalıdır.

Armut psillidine karşı, kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başlandığı, sürgünlerin % 15’ten fazlasında bulaşma görülmeye başlandığı, tatlımsı madde akıntısı başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.

Nar yaprakbitine karşı, ağaç başına 10 adet bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Domates (sera) ve Biber (sera) tütün beyazsineği ve sera beyazsineğine karşı, Beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan seraya köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 adet yaprak toplanır. Yaprak başına 5 adet larva+pupa olduğunda kimyasal mücadeleye başlanır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler