ROSCANA

ROSCANA

ROSCANA

Fungisit

 

SE (Suspo-Emülsiyon )

 

85 g/L + 62,5 g/L Pyraclostrobin + Epoxiconazole

Ürün Belgeleri

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Arpa Arpa Yaprak Pası (Puccinia hordei) 150 ml /da 42 gün
Buğday Tahıl küllemesi (Erysiphe graminis) 200 ml /da 42 gün
Buğday Kahverengi pas(Puccinia recondita tritici) 200 ml /da 42 gün
Buğday Septorya yaprak lekesi(Septoria tiritici) 200 ml /da 42 gün
Mısır Mısır Yaprak Yanıklığı(Setosphaeria turcica (Luttr), Cochliobolus heterostrophus) 200 ml/da 14 gün
Şeker Pancarı Yaprak leke hastalığı(Cercospora beticola) 150 ml/da

 

Roscana (85 g /L Pyraclostrobin+ 62,5 g /L Epoxiconazole ) 50 % Dicamba + 25 % Tritosulfuron ve 100 gr / lt Alphacypermethrin aktif maddeli bitki koruma ürünleri ile karışabilir. Eğer diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapılacaksa ön karışım testi yapılması önerilir. Karışımlar bekletilmeden uygulamaya geçilmelidir.

 

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Buğdayda tahıl küllemesi: Hastalığın ilk püstülleri görüldüğü zaman uygulamalara başlanmalıdır. Gerekli görüldüğü hallerde ikinci uygulama yapılmalıdır.

Buğdayda Kahverengi Pas: Hastalık belirtileri (püstüller) görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam ilaçlaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Koşullar hastalığın gelişimi için uygun seyrederse ürünün etki süresi de dikkate alınarak ikinci uygulama yapılabilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı uygulama yapılmamalıdır.

Buğdayda septorya yaprak lekesi: İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması yapılır. Hastalık belirtileri ilk görüldüğünde uygulamaya başlanır.
Genel olarak uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde tarla bulaşıksa ve başaklanma döneminde yağışlı havalar devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden uygulamaya gerek duyulabilir. Bitki koruma ürününün etki süresi de dikkate alınarak ikinci uygulama yapılabilir.

Arpa yaprak pası: Hastalık belirtileri (püstüller) görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam ilaçlaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Koşullar hastalığın gelişimi için uygun seyrederse ürünün etki süresi de dikkate alınarak ikinci uygulama yapılabilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı uygulama yapılmamalıdır.

 

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler