ROTUNDİS

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ Bağ küllemesi (Erysiphe necator) 75 ml/100 l su 21 gün
Bağ Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) 75 ml/100 l su 21 gün
Bağ Bağda ölükol (Phomopsis viticola) 75 ml/100 l su Yaz uygulaması 21 gün
Bezelye Bezelye mildiyösü (Peronospora viciae) 80 ml / da 7 gün
Biber (sera) Külleme(Leveillula taurica) 75 ml/100 l su 3 gün
Buğday Septorya yaprak lekesi(Septoria tiritici) 100 ml/ da 56 gün
Buğday Kahverengi pas(Puccinia recondita tritici) 100 ml/da 56 gün
Buğday Sarı Pas(Puccinia striiformis) 100 ml/da 56 gün
Buğday Tahıl küllemesi (Erysiphe graminis) 100 ml/da 56 gün
Çeltik Çeltik yanıklığı(Pyricularia oryzae) 100 ml/da 28 gün
Çilek Çilekte antraknoz (Colletotrichum fragariae, Colletotrichum gloesporioides, Colletotrichum aculatum) 75 ml/da 1 gün
Domates (tarla) Erken yaprak yanıklığı(Alternaria solani) 75 ml/100 l su 3 gün
Domates (tarla) Mildiyö(Phytophthora infestans) 75 ml/100 l su 3 gün
Hıyar Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 60 ml / 100 l su 3 gün
Hıyar Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 75 ml / 100 l su 3 gün
Kabakgiller Külleme(Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 75 ml / 100 l su 3 gün
Karpuz Alternarya yaprak yanıklığı (Alternaria dauci) 75 ml/da 3 gün

ROTUNDİS (Azoxystrobin 250 g/L)  geniş spektrumlu sistemik bir fungisittir. Doğal fungal metabolitler olan strobulirin ve oudemansinlerin sentetik analoğudur. Spor çimlenmesini ve misel gelişmesini önler.

Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında Rotundis’in  tavsiye edilen kültür bitkileri üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

 

Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ROTUNDİS (Azoxystrobin 250 g/L) ilacını bir sezon içinde 4 kez’den fazla kullanmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C3, 11 harici)  bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

ROTUNDİS (Azoxystrobin 250 g/L) ’in domatesteki uygulamalarında yayıcı yapıştırıcılarla karıştırılarak kullanılması önerilmez.Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce bir ön karışım testi yapılmalıdır. 

AZOXYSTROBIN:

Koruyucu, yok edici, tedavi edici, translaminar ve sistemik etkili bir fungisittir. Sporların çimlenmesini ve misel gelişimini engeller, aynı zamanda sporlanmayı engelleyici özelliğide vardır. 

Cytochrome b ve cytochrome c1 arasındaki elektron transferini bloke ederek mitokondrial solunumu engeller. 14-demethylase inhibitörleri, phenylamidler, dicarboxamidler yada benzimidazollere karşı direnç oluşturmuş patajenleri kontrol eder. 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Uygulama Makinesinin Temizliği: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bağ mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. uygulamanın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

Bağ küllemesi:
1. uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,
2. uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,
3. uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,
4. ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Bağ Ölükol:
Yaz uygulaması:
1.uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda,
2.uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda,
3.uygulama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Hıyar ve Kornişonda mildiyö: Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile başlanır ve hastalığın şiddetine göre uygulamaların bitkinin her tarafını özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Hıyar, Kornişon ve Kabak külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27oC’nin üstünde ve orantılı nemin de % 50’nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Domates mildiyö: Uygulamaya çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Domates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda bitki koruma ürününün etki süresine bağlı olarak uygulama tekrarlanmalıdır.

Biberde (sera) külleme: Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanmalı ve gerektiğinde 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Karpuz alternaria yaprak yanıklığı: Kimyasal uygulama yeşil aksam uygulamaları şeklinde yapılır. Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Çeltik yanıklık hastalığı: Yeşil aksam uygulamalarında hastalık ilk görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Gerekli hallerde bitki koruma ürününün etki süresi göz önüne alınarak ikinci ve üçüncü uygulamalar yapılmalıdır.

Buğday septorya yaprak lekesi: Eğer iklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması yapılır. Genel olarak uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde tarla bulaşıksa ve başaklanma döneminde yağışlı havalar devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden uygulamaya gerek duyulabilir. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda bitki koruma ürünlerinin etiketinde belirtilen etki süreleri dikkate alınmalıdır.

Buğday pas hastalıkları: Sarı pas (Puccinia striiformis),Kahverengi pas (Puccinia recondita tritici): Hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi ilaçlı su ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 21-28 gün aralıkla uygulamaya devam edilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girildiğinden dolayı uygulama yapılmamalıdır.

Buğdayda tahıl küllemesi (Erysiphe graminis f.sp tritici): İklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulamasına başlanmalıdır.

Çilekte Antraknoz: Uygulamalara ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır. İlk uygulamadan sonra 10 gün sonra 2.uygulama yapılmalıdır.

Bezelye Mildiyösü:  Yeşil aksam  ilaçlamasında,  hastalığın  her  yıl  görüldüğü  üretim  alanlarında,  günlük ortalama sıcaklığın  15 °C ve nisbi  nemin  % 80’nin  üzerine çıkması  durumunda ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise ilaçlamaya, çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır.

BİTKİ TAHAMMÜLÜ: Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında Rotundis’in tavsiye edilen kültür bitkileri üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler